ARBEJDSMILJØ

 

Hos OKNygaard har vi valgt at blive certificeret efter DS/OHSAS 18001 suppleret af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1191 af 9. oktober 2013. DS/OHSAS 18001 er internationalt benyttet og anerkendt.

Arbejdsmiljøledelsessystemets gyldighedsområde er alle OKNygaards bemandede adresser beliggende i Aalborg, Randers, Hasselager, Horsens/Lund, Vejle, Grejs, Kolding, Kruså, Odense, Borup, og Farum.

Medarbejderne er OKNygaards vigtigste ressource. De er forudsætningen for, at vi kan yde kunderne den bedste service. Medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen er altafgørende for, at vi som virksomhed kan fortsætte den positive udvikling.
Arbejdsmiljø og sikkerhed på vores arbejdspladser, både intern og ekstern, har højeste prioritet. Vi arbejder målrettet på at minimere risikoen for skader på vores medarbejderes og samarbejdspartneres helbred samt skader på miljøet. Vi søger, at forebygge frem for at helbrede.

OKNygaards arbejdsmiljøpolitik

Vi vil fokusere på arbejdsmiljø, fordi vi er bevidste om, at medarbejderne er OKNygaards vigtigste ressource for at kunne yde kunderne den bedste service. Medarbejderes trivsel på arbejdspladsen er altafgørende for, at vi som virksomhed kan fortsætte den positive udvikling.

Vi ønsker at arbejdsmiljø og sikkerhed på vores arbejdspladser, både intern og ekstern, får højeste prioritet. Vi vil arbejde målrettet på at minimere risikoen for skader på vores medarbejderes og samarbejdspartneres helbred samt skader på miljøet.

Vi vil søge, at forbygge frem for at helbrede.

Dette opnås ved:

 

Dokumentation og arkivering

OKNygaards arbejdsmiljøpolitik er udarbejdet af arbejdsmiljøudvalget (herefter kaldet AMU) og godkendt af ledelsen.

Arbejdsmiljøpolitikken gennemgås og revideres hvert år i forbindelse med ledelsens evaluering for relevans. Forslag fra ledelsen til evt. ændringer i arbejdsmiljøpolitikken drøftes på møde i AMU som også kan komme med forslag til ledelsen.

KONTAKT

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE JER?

DOWNLOAD CERTIFIKAT

Arbejdsmiljøcertifikat 2018-2019

DOWNLOAD AREBEJDSMILJØPOLITIK

OKNygaards arbejdsmiljøpolitik, rev. 2018-08-10

HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Beringvej 19
8361 Hasselager
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk
kontor@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

VINTERBEREDSKAB PR. 1/10-2018
Har du akut behov for assistance til saltning/snerydning jf. din kontrakt, kan du ringe til din lokale afdeling.

VAGT NUMRE:

Aalborg: 23 48 70 06
Randers: 61 20 75 10
Hasselager/Aarhus: 86 28 76 88
Horsens: 81 88 05 21
Vejle/Kolding/Kruså: 70 20 07 47
Odense: 70 22 38 32
Borup: 27 87 74 48
Farum/Nordsjælland/København: 50 60 15 75

Ønsker du tilbud på vinterberedskab, kontakt vores hovednummer på 70 21 54 00

LOKAL KONTORER

 

Hasselager

Beringvej 19
8361 Hasselager
Tel. 8628 7688

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 5753 7509

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7022 8343

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7022 3832

Kolding

Jernet 25
6000 Kolding
Tel. 7020 0747

Vejle Anlæg

Nørre Bygade 26, Grejs
7100 Vejle
Tel. 7021 5400

Vejle Drift

Pottemagervej 5
7100 Vejle
Tel. 7020 0747

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7022 7642

Randers

Messingvej 72
8940 Randers SV
Tel. 7022 7644

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7022 7729

Kruså

Skovglimt 6
6340 Kruså
Tel. 7020 0747

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Vejle anlæg Kruså Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum