OKNygaard - hele Danmarks anlægsgartner

Olufsgaard II, a.


HENTER BILLEDER

Hos boligforeningen Olufsgaard gik lejlighedsejerne sammen om at håndtere deres regn- og overfladevand lokalt. Udearealerne klimatilpasses med økonomisk tilskud fra Tårnby Forsyning, der tilbagebetaler 40% af foreningens tilslutningsbidrag for, at beboerne selv håndterer deres tag- og overfladevand via lokal nedsivning. Foreningens udearealer genskabes i forbindelse med en større altanudskiftning.

Regnvandet ledes fra tagnedløb, fortov og P-pladser ud i åbne render af chaussesten eller underjordiske rør, videre til en række regnvandsbassiner og regnbede, der etableres med natureng, græsser eller stauder, for herefter at nedsive lokalt eller fordampe.

Traditionelle LAR-projekter omfatter ofte store drænrør og faskiner, men det er muligt at skabe et landskab, der forsinker regnvandet gennem naturens egne løsninger. Løsningen ved Olufgaard giver et kuperet terræn, der er både visuelt spændende og med adgang til vand og fødekilder, der skaber mere optimale levevilkår for insekter og smådyr. Behovet for færre materialer og mindre arbejdskraft og dermed reduceret CO2-udledning gør den naturbaserede løsning til et naturligt førstevalg.

Sagsnavn:
Olufgaard

Adresse:
Sirgræsvej 72, 2770 Kastrup

Udført:
2022-2023

Bygherre:
Boligforeningen Olufsgaard II, afd. A.

Rådgiver:
Gaihede Ingeniører & Arkitekter


HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

Whistleblower

 

LOKALKONTORER

 

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7022 7729

Aarhus

Rosbjergvej 5,
8220 Brabrand
Tel. 8628 7688

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 5753 7509

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7022 8343

Holstebro

Elkjærvej 70
7500 Holstebro
Tel. 7021 5400

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7022 7642

Kolding

Neptunvej 40
6000 Kolding
Tel. 7020 0747

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7022 3832

Randers

Hjaltesvej 19
8960 Randers SØ
Tel. 7022 7644

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7020 0747

Vejle

Nørre Bygade 26
7100 Vejle
Tel. 7020 0747

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København