OKNygaard - hele Danmarks anlægsgartner

LAR – Lindelund SFO


HENTER BILLEDER

Demonstrationsprojekt med regnskove, græsbassiner og skybrudsoverløb til boldbane i forbindelse med renovering af daginstitutionens udearealer. 

Projektets formål er at afkoble regnvand fra afløbssystemet i området ved at håndtere regnvandet lokalt, og samtidig integrere regnvandet i daginstitutionens leg, læring og ophold. Således mindskes risikoen for opstuvningsproblemer i området nedstrøms.

Regnvandet fra tagarealerne og pladsarealerne afkobles fra fælleskloakken, og håndteres lokalt i regnbede og græsfordybninger. Nedløbsrørene drejes væk fra kloakken, og regnvandet løber i stedet i åbne render på overfladen til grønne bassiner, hvor vandet kan nedsive og fordampe.

Kilde:Spildevandscenter Avedøre

Sagsnavn
LAR – Lindelund SFO

Adresse
Bredager – 2605 Brøndby

Udført
2013

Entreprise
Hovedentreprise

Samlet entreprisesum
920.000 ekskl. moms

Bygherrer
Brøndby Kommune og Spildevandscenter Avedøre I/S

Rådgiver
MOE A/S, rådg. ing.


HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

Whistleblower

 

LOKALKONTORER

 

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7021 5400

Aarhus

Rosbjergvej 5,
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 7021 5400

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7021 5400

Holstebro

Elkjærvej 70
7500 Holstebro
Tel. 7021 5400

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7021 5400

Kolding

Neptunvej 40
6000 Kolding
Tel. 7021 5400

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7021 5400

Randers

Hjaltesvej 19
8960 Randers SØ
Tel. 7021 5400

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7021 5400

Vejle

Nørre Bygade 26
7100 Vejle
Tel. 7021 5400

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København