LAR – Lindelund SFO


HENTER BILLEDER

Demonstrationsprojekt med regnskove, græsbassiner og skybrudsoverløb til boldbane i forbindelse med renovering af daginstitutionens udearealer. 

Projektets formål er at afkoble regnvand fra afløbssystemet i området ved at håndtere regnvandet lokalt, og samtidig integrere regnvandet i daginstitutionens leg, læring og ophold. Således mindskes risikoen for opstuvningsproblemer i området nedstrøms.

Regnvandet fra tagarealerne og pladsarealerne afkobles fra fælleskloakken, og håndteres lokalt i regnbede og græsfordybninger. Nedløbsrørene drejes væk fra kloakken, og regnvandet løber i stedet i åbne render på overfladen til grønne bassiner, hvor vandet kan nedsive og fordampe.

Kilde:Spildevandscenter Avedøre

Sagsnavn
LAR – Lindelund SFO

Adresse
Bredager – 2605 Brøndby

Udført
2013

Entreprise
Hovedentreprise

Samlet entreprisesum
920.000 ekskl. moms

Bygherrer
Brøndby Kommune og Spildevandscenter Avedøre I/S

Rådgiver
MOE A/S, rådg. ing.


RELATEREDE REFERENCER

Center for Døve

Fremtidens Børnehjem


KONTAKT

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE JER?

HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Beringvej 19
8361 Hasselager
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk
kontor@oknygaard.dk

INFO TIL LEVERANDØRER:

Fakturaer bedes sendt via vores EAN/GLN nummer. Der skal angives tydeligt sagsnummer i feltet købers ordrenummer. Én faktura pr. sagsnummer. Fakturaer uden sagsnummer kan blive afvist ved modtagelse. Betalingsbetingelser: lb.md. + 30 dage. Kontoudtog og evt. rykkere bedes fremsendt pr. mail til kreditor@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

VINTERBEREDSKAB PR. 1/10-2019
Har du akut behov for assistance til saltning/snerydning jf. din kontrakt, kan du ringe til din lokale afdeling.

VAGT NUMRE:

Aalborg: 23 48 70 06
Randers: 61 20 75 10
Hasselager/Aarhus: 86 28 76 88
Horsens: 81 88 05 21
Vejle/Kolding/Rødekro: 70 20 07 47
Odense: 70 22 38 32
Borup: 27 87 74 48
Farum/Nordsjælland/København: 50 60 15 75

Ønsker du tilbud på vinterberedskab, kontakt vores hovednummer på 70 21 54 00

Cookiepolitik

LOKAL KONTORER

 

Hasselager

Beringvej 19
8361 Hasselager
Tel. 8628 7688

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 5753 7509

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7022 8343

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7022 3832

Kolding

Jernet 25
6000 Kolding
Tel. 7020 0747

Vejle Anlæg

Nørre Bygade 26, Grejs
7100 Vejle
Tel. 7021 5400

Vejle Drift

Pottemagervej 5
7100 Vejle
Tel. 7020 0747

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7022 7642

Randers

Messingvej 72
8940 Randers SV
Tel. 7022 7644

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7022 7729

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7020 0747

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Vejle anlæg Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København