OKNygaard - hele Danmarks anlægsgartner

Haraldsminde


HENTER BILLEDER

Entreprisen er én af mange, som gennem de kommende 20 år skal gennemføres i området omkring Harrestrup Å som del af en ny fælles ”Kapacitetsplan’’ mellem ti oplandskommuner. Formålet med planen er at indrette åen og de omkringliggende grønne områder således, at regnvand ved skybrud kan rummes i åen i stedet for at oversvømme de nærliggende huse og veje.

Vi har i samarbejde med bygherre Novafos gravet mere end 33.000 m3 jord af og etableret et stort græsklædt regnvandsbassin. Bassinet er udformet, så det passer ind i det omkringliggende naturlandskab med græs og træer samt en trampesti og træbroer til dem, der er ude for at gå, løbe eller cykle sig en tur. Arealet kan indeholde 21.000 m3 vand svarende til en 5 års regnhændelse. Når slusen lukkes, kan området indeholde yderligere 30.000 m3 vand, og ved fuld udnyttelse kan Haraldsminde projektet med både regnvandsbassin og oversvømmelsesareal tilbageholde knap 60.000 m³ vand.

Foruden regnvandsbassin og oversvømmelsesareal udførte vi et større kloakarbejde, herunder omlægning af det eksisterende regnvandssystem, så regnvandet i oplandet vest for Motorring 4 kan ledes til det nye regnvandsbassin, samt etablering af tilløbs- og udløbsbrønde fra regnvandssystemet til Harrestrup Å. Udgravningen til det store regnvandsbassin gav en del overskydende jord (33.000 m3). I stedet for at køre jorden væk fandt vi en løsning, som indebar genindbygning i støjvolde og på en eksisterende kælkebakke. Endelig blev den afgravede jord også brugt til at sikre, at vandet fra oversvømmelsesarealet finder vej til regnvandsbassinet og ikke lægger sig i lavninger i terrænet.

Sagsnavn:
Haraldsminde regnvandsbassin og oversvømmelsesareal

Adresse:
Sydbuen ml Hold-an Vej og Motorring 4, Ballerup

Udført: 
2021

Entreprise:
Hovederentreprenør

Samlet entreprisesum: 
13.400.000 ekskl. moms

Bygherre:
Novafos A/S

Rådgiver:
SWECO A/S

 


HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

Whistleblower

 

LOKALKONTORER

 

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7022 7729

Aarhus

Rosbjergvej 5,
8220 Brabrand
Tel. 8628 7688

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 5753 7509

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7022 8343

Holstebro

Elkjærvej 70
7500 Holstebro
Tel. 7021 5400

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7022 7642

Kolding

Neptunvej 40
6000 Kolding
Tel. 7020 0747

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7022 3832

Randers

Hjaltesvej 19
8960 Randers SØ
Tel. 7022 7644

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7020 0747

Vejle

Nørre Bygade 26
7100 Vejle
Tel. 7020 0747

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København