OKNygaard - hele Danmarks anlægsgartner

Åbyen – LAR


HENTER BILLEDER

Åbyen er en nyere bydel i Aarhus. Nærværende entreprise har OKNygaard udført for JCN Bolig, der som totalentreprenør har stået for opførelsen af et boligbyggeri, hvor rådgiverteamet har prioriteret at præge de fælles udearealer i retning af natur med blandt andet et vådområde. Opgaven indebar en større bearbejdning og modellering af landskabet med henblik på at opnå tilstrækkelig stor kapacitet i et regnvandsbassin, som det gjaldt for, skulle være dimensioneret til at tilbageholde >700 m3 regnvand. Terrænspring er løst ved såvel stensætning som græsklædte skråninger, bakkede forløb og en bred, som vi lod beplante med siv, græsser og træer. I entreprisen indgik endvidere etablering af broer og trædæk udført som som en kombination af stål og azobétræ. Omkring regnvandsbassinnet har vi anlagt asfaltstier, og i sammenhæng med de omfattende jordarbejder udførte vi de kloakarbejder, som relaterede sig til etablering af regnvandsbassinet.

Sagsnavn
Åbyen – LAR

Adresse
Søren Frichs vej 51-53, 8230 Åbyhøj

Udført
2017 – 2018

Entreprise
Underentreprenør

Samlet entreprisesum
2,6 mio. DKK ekskl. moms

Bygherre
JCN Bolig A/S

Rådgivere
Innovater A/S


KONTAKT

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE JER?

HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

 

LOKALKONTORER

 

Aarhus

Rosbjergvej 5,
8220 Brabrand
Tel. 8628 7688

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 5753 7509

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7022 8343

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7022 3832

Kolding

Jernet 25
6000 Kolding
Tel. 7020 0747

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7020 0747

Vejle

Pottemagervej 5
7100 Vejle
Tel. 7020 0747

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7022 7642

Randers

Hjaltesvej 19
8960 Randers SØ
Tel. 7022 7644

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7022 7729

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København