OKNygaard - hele Danmarks anlægsgartner

Åbyen – LAR


HENTER BILLEDER

Åbyen er en nyere bydel i Aarhus. Nærværende entreprise har OKNygaard udført for JCN Bolig, der som totalentreprenør har stået for opførelsen af et boligbyggeri, hvor rådgiverteamet har prioriteret at præge de fælles udearealer i retning af natur med blandt andet et vådområde. Opgaven indebar en større bearbejdning og modellering af landskabet med henblik på at opnå tilstrækkelig stor kapacitet i et regnvandsbassin, som det gjaldt for, skulle være dimensioneret til at tilbageholde >700 m3 regnvand. Terrænspring er løst ved såvel stensætning som græsklædte skråninger, bakkede forløb og en bred, som vi lod beplante med siv, græsser og træer. I entreprisen indgik endvidere etablering af broer og trædæk udført som som en kombination af stål og azobétræ. Omkring regnvandsbassinnet har vi anlagt asfaltstier, og i sammenhæng med de omfattende jordarbejder udførte vi de kloakarbejder, som relaterede sig til etablering af regnvandsbassinet.

Sagsnavn
Åbyen – LAR

Adresse
Søren Frichs vej 51-53, 8230 Åbyhøj

Udført
2017 – 2018

Entreprise
Underentreprenør

Samlet entreprisesum
2,6 mio. DKK ekskl. moms

Bygherre
JCN Bolig A/S

Rådgivere
Innovater A/S


HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

Whistleblower

 

LOKALKONTORER

 

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7022 7729

Aarhus

Rosbjergvej 5,
8220 Brabrand
Tel. 8628 7688

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 5753 7509

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7022 8343

Holstebro

Elkjærvej 70
7500 Holstebro
Tel. 7021 5400

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7022 7642

Kolding

Neptunvej 40
6000 Kolding
Tel. 7020 0747

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7022 3832

Randers

Hjaltesvej 19
8960 Randers SØ
Tel. 7022 7644

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7020 0747

Vejle

Nørre Bygade 26
7100 Vejle
Tel. 7020 0747

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København