OKNygaard - hele Danmarks anlægsgartner

LAR – Lindelund SFO


HENTER BILLEDER

Demonstrationsprojekt med regnskove, græsbassiner og skybrudsoverløb til boldbane i forbindelse med renovering af daginstitutionens udearealer. 

Projektets formål er at afkoble regnvand fra afløbssystemet i området ved at håndtere regnvandet lokalt, og samtidig integrere regnvandet i daginstitutionens leg, læring og ophold. Således mindskes risikoen for opstuvningsproblemer i området nedstrøms.

Regnvandet fra tagarealerne og pladsarealerne afkobles fra fælleskloakken, og håndteres lokalt i regnbede og græsfordybninger. Nedløbsrørene drejes væk fra kloakken, og regnvandet løber i stedet i åbne render på overfladen til grønne bassiner, hvor vandet kan nedsive og fordampe.              Kilde:Spildevandscenter Avedøre

Sagsnavn
LAR – Lindelund SFO

Adresse
Bredager – 2605 Brøndby

Udført
2013

Entreprise
Hovedentreprise

Samlet entreprisesum
920.000 ekskl. moms

Bygherrer
Brøndby Kommune og Spildevandscenter Avedøre I/S

Rådgiver
MOE A/S, rådg. ing.


KONTAKT

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE JER?

HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

 

LOKALKONTORER

 

Aarhus

Rosbjergvej 5,
8220 Brabrand
Tel. 8628 7688

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 5753 7509

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7022 8343

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7022 3832

Kolding

Jernet 25
6000 Kolding
Tel. 7020 0747

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7020 0747

Vejle

Pottemagervej 5
7100 Vejle
Tel. 7020 0747

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7022 7642

Randers

Hjaltesvej 19
8960 Randers SØ
Tel. 7022 7644

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7022 7729

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København