Pædagogik i anlægsgartnerbranchen

14. april 2021

Anlægsgartner OKNygaard øger fokus på elever i virksomheden via elevnetværk, mentorer og særlige elevansvarlige i afdelingerne. Et nyt system skal være med til at sikre et solidt og struktureret forløb for eleverne, både når de er hos OKNygaard og når de er i de mellemliggende skoleforløb.

”Vi er glade for vores elever, og vi er stolte over, at vi ikke kun uddanner til os selv, men også til hele branchen. Vi er optaget af, at den tid vores elever bruger hos os skal være så god som mulig, og med vores nuværende størrelse og position som del af Europas største anlægsgartnergruppe idverde er vi meget opmærksomme på det ansvar, vi har”, udtaler økonomidirektør Holger Hansen.

OKNygaard uddanner hvert år 10-15 svende som anlægsgartnere og anlægsstruktører.

”Der skal struktur og tanke bag deres hverdag, så de ikke bare kommer til at sidde 8 timer om dagen på en minilæsser. Vi skal sikre, at eleverne får en grundig og fagligt funderet uddannelse,” siger Holger Hansen.

 
Elevnetværk med tilhørende elevråd 

I 2019 etablerede OKNygaard et elevnetværk. Hvert år mødes eleverne flere gange på tværs af virksomhedens 11 afdelinger. Målet er at styrke de faglige kompetencer og det sociale sammenhold i elevgruppen. I 2020 tog OKNygaard skridtet videre og oprettede en efteruddannelse for medarbejderne som elevansvarlig og mentor.

”Vi har taget flere skridt i arbejdet med vores elever. For det første har vi lavet et netværk af elevansvarlige og mentorer. Hver afdeling har en elevansvarlig. De elevansvarlige har det overordnede ansvar for, at vores elever lærer det de skal, mens de er hos os. Hver elevansvarlig har udpeget en række mentorer. Mentorernes opgave er at fokusere på de sociale og kollegiale perspektiver af elevernes arbejdsdage hos os,” fortæller HR Business Partner Jakob Arler. Han fortsætter:

''For det andet har vi etableret et elevråd. Det har vi fordi, at det bliver bedre at være elev i OKNygaard, hvis vi inddrager dem det handler om, nemlig vores elever. Elevrådet skal være med til at kvalitetssikre den organisation, vi sætter op omkring vores elever''. 

Mentoruddannelse i samarbejde med TAMU

”Vi vil gerne styrke vores elevansvarlige og mentorernes arbejde med eleverne, og samtidig vil vi gerne etablere en fælles platform og et fælles sprog i vores korps af elevansvarlige og mentorer. Derfor har vi i samarbejde med TAMU, som vi i forvejen har et rigtig godt samarbejde med, udviklet en mentoruddannelse. Her uddannes medarbejderne i konsekvenspædagogik og konkrete feedback-greb. Vi kommer også omkring vores egen rolle i det at være mentor, ligesom temaer om empati og perspektivskift bliver vendt,” udtaler Jakob Arler.

I alt 30 medarbejdere er med i programmet som enten elevansvarlige og mentorer. 

”Målet med elevprogrammet er, at OKNygaard skal kunne tiltrække de bedste elever hvert år, men det handler også om at sikre det bedste match mellem os og eleverne. Derfor har vi ændret rekrutteringen af elever, så det nu er en regulær ansættelsesprocedure. Nu er det en samtale med den elevansvarlig og i flere af vores afdelinger deltager mentorerne også i samtalerne”, afslutter økonomidirektør Holger Hansen.


Robotter og vilde enge

27. maj 2024

Der har været travlhed hen over foråret hos anlægsgartner OKNygaard, der har opgaven med at etablere de mange kvadratmeter udearealer omkring det nye, fælle...

LÆS MERE

Første etape af nyt torv må nu betrædes

01. juli 2024

I november gik OKNygaard i jorden med de første gravemaskiner og begyndte arbejdet med det nye torv, der bliver en central del og pulserende bymidte for den n...

LÆS MERE

HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

Whistleblower

 

LOKALKONTORER

 

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7021 5400

Aarhus

Rosbjergvej 5,
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 7021 5400

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7021 5400

Holstebro

Elkjærvej 70
7500 Holstebro
Tel. 7021 5400

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7021 5400

Kolding

Neptunvej 40
6000 Kolding
Tel. 7021 5400

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7021 5400

Randers

Hjaltesvej 19
8960 Randers SØ
Tel. 7021 5400

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7021 5400

Vejle

Nørre Bygade 26
7100 Vejle
Tel. 7021 5400

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København