OKNygaard og Teknologisk Institut går sammen om uddannelsen af nye regnvandskonsulenter

10. november 2021

Teknologisk Institut og klimagartnervirksomheden OKNygaard har i samarbejde tilrettelagt en firmatilpasset regnvandskonsulent-uddannelse, som OKNygaards projekt- og driftsledere kan deltage i. Målet er at opkvalificere OKNygaards medarbejdere til at imødekomme den stigende efterspørgsel på stærkere faglighed om regnvandshåndtering og klimatilpasning på nye og grønne måder.

Den 8. og 9. november var 30 kursister samlet hos Teknologisk Institut i Taastrup. Det fælles mål blandt deltagerne er at blive uddannet regnvandskonsulent hos Teknologisk Institut. Senere på måneden følger de sidste to undervisningsdage og en eksamen. Sammen med Teknologisk Institut har OKNygaard tilrettelagt en firmatilpasset, intern uddannelse i regnvandshåndtering og klimatilpasning. Både formænd, projekt- og driftsledere kan deltage.

Regnvandskonsulent-uddannelsen er oprindeligt udviklet af Skovskolen på Københavns Universitet i samarbejde med Rørcentret på Teknologisk Institut. Senere blev KLIKOVAND, Danske Anlægsgartnere, Danske Kloakmestre og De Grønne Kloakentreprenører også en del af samarbejdet. Resultatet er en uddannelse, der dækker hele det faglige spektrum indenfor klimatilpasning. Der er er uddannet mere end 300 regnvandskonsulenter på landsplan.

’’Som regnvandskonsulent tillærer man sig både teoretisk og praktisk viden om, hvordan man kan løse udfordringerne med klimaforandringer og store mængder regnvand, fx ved skybrud. Efter fire intensive undervisningsdage afsluttes uddannelsen med en eksamen og et certifikat fra Teknologisk Institut’’, fortæller Ulrik Hindsberger fra Rørcentret på Teknologisk Institut.


Et helt særligt setup

Teknologisk Instituts samarbejde med OKNygaard står på anlægsgartnervirksomhedens kapacitet til at kunne løfte vidensdelen af uddannelsen in-house. Kristoffer Sindby, tidligere konsulent hos Teknologisk Institut og nu udviklingschef hos OKNygaard, har kørt uddannelsen de seneste seks år og skal fortsat være hovedunderviser på denne tilpassede uddannelse.

’’Jeg har uddannet mere end 300 regnvandskonsulenter i min tid hos Teknologisk Institut, så jeg glæder mig rigtig meget til at uddanne endnu flere – denne gang i et helt særligt setup mellem OKNygaard og Teknologisk Institut’’, fortæller Kristoffer Sindby. Teknologisk Institut superviserer uddannelsen hos OKNygaard for at sikre et fortsat højt fagligt niveau.


Nødvendigt fokus på æstetik og plantekendskab

Regnvandskonsulent-uddannelsen kombinerer – som den eneste i branchen – viden om transport af vand med æstetik og plantekendskab. Det nytter nemlig ikke at etablere LAR-anlæg som afgrænsede ’huller i jorden’.

’’Med LAR-anlæg er det vigtigt at have fokus på, hvordan man tilrettelægger drift og pleje, så både det visuelle udtryk, biodiversitet og vandtekniske egenskaber opretholdes. Vi skal ikke bare etablere kæmpe regnvandsbede- eller bassiner uden hensyn til de omkringliggende arealer, men sikre klimatilpassede landskaber og oplevelseshaver’’, forklarer Kristoffer Sindby, OKNygaards udviklingschef for klimaløsninger.

I regnbed og LAR-anlæg kan de rette planter fungere som rensning og filtrering. Det kræver derfor plantekendskab at vide, hvilke planter der egner sig til specifikke anlæg eller jordtyper.

’’På uddannelsen har vi flere moduler om plantevalg. Her lærer vi bl.a. om jordtyper og næringsforhold, men også om vigtigheden af at kende sammenhængene mellem hvor meget og hvor længe, der er vand i anlægget’’, afslutter Kristoffer Sindby fra OKNygaard. Denne del af uddannelsen varetages af Lars Jørgensen fra Teknologisk Institut, AgroTech.

Det er muligt at uddanne sig til regnvandskonsulent hos Teknologisk Institut i 2022. Uddannelsen afholdes på Sjælland i marts og i Jylland til november.  Læs mere om uddannelsen på regnvandskonsulent.dk

 

Faktaboks

Program for regnvandskonsulent-uddannelsen i OKNygaard:

Dag 1:

Introduktion til kurset, undervisere og forventningsafstemning – v/ Kristoffer Sindby, OKNygaard og Inge Faldager, Teknologisk Institut Rørcentret.

Klimatilpasning, regn, introduktion til LAR og krav til anlæg – v/ Kristoffer Sindby, OKNygaard

Kommunikation – Hvad siger vi til borgeren? v/ Jakob Vest Arler, OKNygaard

Vandtransport i jord og dimensionering af LAR – v/ Kristoffer Sindby, OKNygaard
– Infiltrationstest. Forberedelse til beregning af nedsivnings evne.

Ekskursion til Klimatilpasnings anlæg Køge Nord – v/ Kristoffer Sindby, OKNygaard

Dag 2:

Dimensionering af LAR, SVK og Manning – v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret
– Brug af SVK-regneark til dimensionering af LAR-anlæg

Forundersøgelser, lovgivning og vand modeller – v/ Kristoffer Sindby, OKNygaard

Opgave i afkobling til LAR – v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

Skybrudssikring af bygninger – v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

Plantekendskab: Hvad er vigtigt at vide for at kunne vælge planter – v/ Kristoffer Sindby, OKNygaard

Dag 3:

Intro til design af LAR på overfladen – v/ Lars Jørgensen, Teknologisk institut AgroTech
– Terræn og transport

Vækstjord – v/ Kristoffer Sindby, OKNygaard

Biodiversitet – Udgangspunkt i årshjul (drift/anlæg)

Planter til regnbede – v/ Lars Jørgensen, Teknologisk institut AgroTech

Dag 4:

Drift af LAR – v/ Kristoffer Sindby, OKNygaard

Bygningers begrønning, grønne vægge og tage – v/ Kamilla Aggerlund, Byggros

Præsentation og forberedelse af eksamensopgave


OKNygaards arbejde i Jelling ind på på opløbsstrækningen

30. april 2024

Solen skinner i Jelling, hvor Steffen Krogager Madsen efterhånden er hjemmevant. Han er projektleder hos OKNygaard, der i februar 2023 gik i gang med det omfat...

LÆS MERE

OKNygaard skal anlægge Aarhus’ nye bypark

08. juli 2024

Den nye Musikhuspark er tegnet af den århusianske tegnestue Schønherr, sammen med Habitas, Artelia og Morten Stræde, og OKNygaard kommer til at stå for anl...

LÆS MERE

HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

Whistleblower

 

LOKALKONTORER

 

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7021 5400

Aarhus

Rosbjergvej 5,
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 7021 5400

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7021 5400

Holstebro

Elkjærvej 70
7500 Holstebro
Tel. 7021 5400

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7021 5400

Kolding

Neptunvej 40
6000 Kolding
Tel. 7021 5400

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7021 5400

Randers

Hjaltesvej 19
8960 Randers SØ
Tel. 7021 5400

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7021 5400

Vejle

Nørre Bygade 26
7100 Vejle
Tel. 7021 5400

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København