OKNygaard genvinder offentligt udbud med konkrete bæredygtighedskrav

04. juli 2023

Anlægsgartnervirksomheden OKNygaard, der netop har eftersøgt mere bæredygtighed i offentlige udbud, har genvundet driftskontrakten med Herlev Kommune, hvor miljømæssig bæredygtighed er i fokus. Tiltag inden for bl.a. CO2-reduktion, genbrug af materialer og biodiversitet fik afgørende betydning.

For nylig gik OKNygaards adm. direktør, Ole Kjærgaard, ud og kaldte på øget fokus på bæredygtighed og grøn omstilling i kommunernes udbud. Et vigtigt opråb for at skubbe på den bæredygtige udvikling i den offentlige sektor, så kommunerne også husker at honorere de virksomheder, der vælger at investere tid og penge i alternative løsninger, der i højere grad tager hensyn til miljø og klima.

Der er heldigvis flere ambitiøse kommuner, der tør sætte handling bag de grønne visioner – heriblandt Herlev Kommune, der i et nyt udbud om gartneropgaver og vintertjenester prioriterer leverandører, der bedst muligt kan sikre miljø- og naturhensyn i deres opgaveløsning, herunder CO2-udledning fra transport, materialetyper og biodiversitet. Derfor er det også en sejr for OKNygaard, der netop har genvundet den 4-årige driftskontrakt med Herlev Kommune – bl.a. grundet anlægsgartnervirksomhedens dokumenterbare tilgang til miljømæssig bæredygtighed.

Når grøn omstilling bliver til konkrete kriterier
Hos OKNygaard glæder de sig over Herlev Kommunes krav til deres præsentation inden for miljø – og at bæredygtighed har haft afgørende betydning i evalueringen, fortæller Stig Hvelplund, der er tilbudschef for OKNygaard Drift:

”Det styrker den grønne omstilling, når vi som bydende virksomhed ’tvinges’ til at tænke miljøhensyn og bæredygtighed ind i vores løsninger. Det gør vi allerede i OKNygaard, men det er netop denne skubben på en grønnere udvikling, vi har efterspurgt længe’’, udtaler han og fortsætter:

’’Jo mere konkrete udbudskriterier fra kommunerne, jo bedre tilbud kan vi levere. Som et led i opgaveløsningen ved Herlev Kommune kører vores medarbejdere i elbiler, og maskinerne er eldrevne eller kører på HVO-biodiesel. Vi benytter elektronisk ruteplanlægning som en måde at begrænse transport, ligesom vi skal genbruge materialer. Det gøres f.eks. ved at anvende sand fra kommunens børnehavers sandkasser i blomsterenge eller ved at aflevere afklippede grene til foder i Zoologisk Have.”

Biodiversiteten kommer til at blomstre
Det er dog ikke kun større miljøhensyn, der har sat dagsordenen for OKNygaards udførelse af grøn drift hos Herlev Kommune. Også kommunens biodiversitet – mangfoldigheden af arter i naturen – skal øges. Som en del af udbudskravene har OKNygaard udarbejdet en plan for at skabe mere vild natur, der gavner biodiversiteten. Den involverer bl.a. workshops om biodiversitet og inspirationsture til forskellige lokationer, hvor grøn drift er blevet gentænkt.

Men OKNygaard vil også gentænke måden, de drifter Herlev Kommunes arealer på, fortæller Stig Hvelplund:

”Vi har omfattende erfaring med, hvordan man skaber biodiversitet på eksisterende arealer, og en af de bedste løsninger er at omlægge måden, græsset bliver slået på. Derfor kommer vi til kun at klippe græsarealerne én gang om året og i forskellige etaper af hensyn til levestederne. Som borger eller besøgende i kommunen vil man derfor bl.a. komme til at opleve højt naturgræs, der har til formål at skabe levesteder for insekter og gode vækstbetingelser for nye urter og planters blomstring”, afslutter Stig Hvelplund fra OKNygaard.

Faktaboks:

Driftskontrakten mellem OKNygaard og Herlev Kommune er gældende for en 4-årig periode med start 1. april 2023.

Kontrakten indeholder både grøn drift og vintertjeneste. OKNygaard har 14 folk gående i Herlev Kommune for at løfte opgaven.

Den genvundne driftskontrakt med Herlev Kommune har kastet et pilotprojekt af sig, hvor OKNygaard sammen med SAC Biler A/S skal bruge de næste 12 måneder på at indsamle data om brugen af elbiler ved den type driftsarbejde, som anlægsgartnervirksomheden bl.a. udfører hos Herlev Kommune.


Mød OKNygaard-medarbejdere i 3F’s magasin GRØNT

25. januar 2024

GRØNT er Danmarks største fagmagasin for den grønne branche. Magasinet udkommer otte gange om året og udgives af Det Grønne Repræsentantskab, der er en de...

LÆS MERE

Robotter og vilde enge

27. maj 2024

Der har været travlhed hen over foråret hos anlægsgartner OKNygaard, der har opgaven med at etablere de mange kvadratmeter udearealer omkring det nye, fælle...

LÆS MERE

HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

Whistleblower

 

LOKALKONTORER

 

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7022 7729

Aarhus

Rosbjergvej 5,
8220 Brabrand
Tel. 8628 7688

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 5753 7509

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7022 8343

Holstebro

Elkjærvej 70
7500 Holstebro
Tel. 7021 5400

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7022 7642

Kolding

Neptunvej 40
6000 Kolding
Tel. 7020 0747

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7022 3832

Randers

Hjaltesvej 19
8960 Randers SØ
Tel. 7022 7644

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7020 0747

Vejle

Nørre Bygade 26
7100 Vejle
Tel. 7020 0747

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København