Noget gammelt, noget nyt, noget lånt og noget blåt

03. april 2020

Bryllup tænker du, når du ser overskriften? Nej, er det korte svar. Det er én måde at beskrive den situation, vi står i hos OKNygaard lige nu. En situation, som vi deler med alle andre, men som ikke desto mindre er ny. Dette indlæg er ikke en ”Vi-følger-sundhedsmyndighedernes-anbefalingerne-klap-os-selv-på-skulderen-ting”, det er derimod et forsøg på at dele ud af det, vi har lært af perioden siden d. 11.3. og til nu. Det er samtidig også en opfordring til, at du deler det, du/I har gjort, der hvor du/I arbejder. Vores håb er, at vi kan dele ideer med hinanden, så vi kan lære af hinandens erfaringer – med afstand forstås.

Noget Gammelt

Det er svært at kalde det, vi står i for øjeblikket, for hverdag. Men på forunderlig vis er der alligevel ved at indfinde sig en form for midlertidig ny hverdag. Normalt møder jeg fysisk ind på et af vores kontorer rundt omkring i landet, i øjeblikket møder jeg ind i TEAMS, typisk er det min gode kollega Gitte, der får min telefon til at give lyd fra sig med et ”Godmorgen, det bliver en fantastisk dag i dag”. Det er rart, at beskeden tikker ind og minder mig om, at jeg har kollegaer, jeg er glad for, men samtidig er telefonens pling også en reminder om, at tingene ikke er, som de plejer at være.

For os som privat virksomhed er Covid19 den line, vi har fået spændt ud foran os, og som vi alle skal balancere på i ugerne, der kommer. Det en balance, som på den ene side handler om, hvordan vi bedst holder vores produktion i gang, på den anden side handler om, hvordan vi stopper smittespredningen af Covid19. Sagt på en anden måde, så handler det om, hvordan vi finder de bedste løsninger, så vi kan fortsætte så godt som muligt med at gøre det, vi plejer at gøre. På en ny måde. Alt ved det gamle, du ved – bare anderledes. Lige nu, hen mod slutningen af corona-uge 3, kører vores produktion stort set uændret. Stort set, fordi vi hele tiden har fokus på de udfordringer, vi er nødt til at håndtere i spændet mellem sundhedsanbefalinger og produktion.

Noget nyt

Nye måder at arbejde på, nye måder at løse opgaver på, nye kommunikationsplatforme, nye ledelsesmetoder. Det er det nye.

For at være ærlig, så har vi i lang tid haft Microsoft-TEAMS liggende på alle vores arbejds-pc´er. Der er nogle få, der har brugt det, men det er ikke slået bredt igennem – vi er, som så mange andre i vores branche, glade for at se hinanden og tror på, at den personlige kontakt er den bedste form, når man skal samarbejde.

Men der gik nok ikke mere end tre dage, så var stort set alle i vores organisation i gang med at afholde eller deltage i virtuelle møder. Det fungerer, og vi får tingene gjort. Vi oplever, at møderne er mere effektive og bliver kortere, end de tilsvarende fysiske møder. Til gengæld er vi også enige om, at man er mere ”på” på de virtuelle møder. De opleves som mere intense – gad vide, om det kun er hos os, det er sådan?

Allerede på dag et etablerede vi en corona-gruppe, som indtil nu har holdt daglige møder. I gruppen sidder direktionen, arbejdsmiljø, direktør og driftschef i vores to forretningsben, Anlæg og Drift, vores fællestillidsmand og HR. Vi samler de udfordringer, vi møder i løbet af dagen, sammen i en fælles dagsorden, som alle deltagere kan tilgå i TEAMS. Hver morgen drøfter og håndterer vi de udfordringer, produktionen støder ind i, og vi finder i fællesskab gode løsninger på, hvordan vi håndterer registrering af corona-relateret fravær, hvordan vores medarbejdere kommer fra A til B, hvordan vi skal agere på byggepladserne, og om regeringens hjælpepakker er brugbare i forhold til vores virksomhedsprofil. Noget bliver sendt videre til vores brancheorganisation, noget tager Rune, vores FTR, videre til 3F osv. Kort sagt, så har alt det, som sundhedsmyndighederne stikker ud som retningslinjer, en eller anden form for konsekvens for vores produktion, som vi er nødt til at forholde os til, og det gør vi så. Hurtigt og konkret. Og vi skyder ved siden af, men så retter vi til igen dagen efter, fordi vilkårene ændrer sig hele tiden.

Vi har selvfølgelig brug for at kunne kommunikere vores retningslinjer og budskaber ud til alle. Det gør vi via de typiske kanaler som mail, sms og vores intranet. Men vi ved også, at vi har mange medarbejdere og kollegaer, som har svært ved at læse og skrive, og derfor har vi valgt at lave en række film, som vi løbende lægger ud til alle i organisationen. Filmene er korte, og de indeholder præcis det samme, som de skriftlige retningslinjer, vi sender ud og opdaterer. Vi får rigtig god respons på vores film, som vi indtil nu har lavet otte af, inkl. to fra vores administrerende direktør.

Vi ved nu, at det output, vi har fra vores morgenmøder, kombineret med den måde hvorpå, vi kommunikerer budskaberne ud, har betydet, at vores medarbejdere føler sig godt informeret om det, der har betydning for dem. Det har den positive effekt, at de ledere, der er helt tæt på vores udførende medarbejdere, har en oplevelse af   ikke at blive mødt af ret mange spørgsmål, der handler om Covid19, helt simpelt fordi de har fået svar på det, de har brug for at vide.

Vi har rigtig mange ledere og medarbejdere, som pludselig har fået længere til hinanden. Derfor har vi lavet en række møder, hvor alle funktionærer har fået mulighed for at blive klogere på distanceledelse. Indholdet har dels været korte, konkrete input om ledelse på distancen, og dels har det været videndeling mellem medarbejderne i forhold til det, de oplever at stå i lige nu.

Vi afholdt møderne som TEAMS-møder, og det var nyt. Det at skulle facilitere læring digitalt er også nyt, og det første møde blev faktisk ret dårligt. Men vi lærer, mens vi løber, og de seneste fire møder blev langt bedre. Det, vi primært tog med fra første møde, var, at Power point og onlinemøder ikke fungerer ret godt sammen – i hvert fald ikke som slavisk gennemgang. Vores oplevelse er, at der er brug for mere dynamik i en online-læringssituation, og det fik vi bygget ind i de efterfølgende møder. Vi gik bort fra vores behov for at skubbe viden ud til deltagerne og tog i stedet udgangspunkt i det, mødedeltagerne oplevede at stå i.

Vi ved allerede nu, at vi vil blive ved med at kommunikere til vores medarbejdere via små film, også når hverdagen vender tilbage – for det tror vi stadig på, at den gør på et tidspunkt.

Hvert år, lidt før solen får magt, og alting begynder at gro, ansætter vi mange nye medarbejdere. De starter deres arbejde i disse dage. Det siger sig selv, at vi står med en udfordring, når 15 nye medarbejdere starter i en afdeling samme dag. Vi forsøger at løse en del af det ved at lave små e-lærings-introduktioner. Det er bl.a. en overordnet velkomst til virksomheden, introduktion og gennemgang af medarbejderhåndbogen og introduktion til de mest centrale digitale systemer, vi bruger i hverdagen i produktionen. De er ved at blive lavet lige nu – noget vi forsøger at håndtere selv med udgangspunkt i de medarbejdere, der er vant til at bruge systemerne.

Der er rigtig meget at forholde sig til, og vi har en plan om at samle læring op, når vi liiige har fået luft igen.

Ovenstående har forhåbentlig givet dig en lille indsigt i, hvordan vi tumler den nye hverdag, og hvordan vores fælles balancegang på linen forløber.

Noget lånt

Vi synes selv, at vi klarer det godt, men vi ved også, at vi sikkert kan blive skarpere. Derfor håber vi, at vi må låne noget af det, du eller I har gjort. Del jeres overvejelser, jeres gode tiltag eller det, der lige falder jer ind. Vi ved, at vi også skal mødes hen over påsken, fordi vi er nødt til at forholde os til, hvordan vi håndterer den gradvise genåbning, som måske kommer på den anden side af påsken.

Noget blåt

Når vi kigger fremad, for det gør vi, så kan vi i horisonten se, at den tåge, der lige nu har lagt sig tungt over os alle, langsomt letter, og derude i horisonten er himlen blå, og solen skinner.

Herfra skal lyde en opfordring til, at vi alle passer på os selv og hinanden. Vi gør det ved at gå på linen, der er spændt ud over produktion og sundhedsmyndighedernes anbefalinger, sammen. Hvad gør du og I der, hvor du arbejder?


Mød OKNygaard-medarbejdere i 3F’s magasin GRØNT

25. januar 2024

GRØNT er Danmarks største fagmagasin for den grønne branche. Magasinet udkommer otte gange om året og udgives af Det Grønne Repræsentantskab, der er en de...

LÆS MERE

Med nye samarbejdsformer baner OKNygaard vejen for biodiversitet

06. februar 2024

Som vandforsyningsselskab har VandCenter Syd, der dækker Odense og Nordfyn, driftssikkerhed som førsteprioritet, men biodiversitet på deres grønne arealer e...

LÆS MERE

HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

Whistleblower

 

LOKALKONTORER

 

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7022 7729

Aarhus

Rosbjergvej 5,
8220 Brabrand
Tel. 8628 7688

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 5753 7509

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7022 8343

Holstebro

Elkjærvej 70
7500 Holstebro
Tel. 7021 5400

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7022 7642

Kolding

Neptunvej 40
6000 Kolding
Tel. 7020 0747

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7022 3832

Randers

Hjaltesvej 19
8960 Randers SØ
Tel. 7022 7644

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7020 0747

Vejle

Nørre Bygade 26
7100 Vejle
Tel. 7020 0747

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København