Naturbaseret klimatilpasningsprojekt hos boligforening gøres rentabelt med nyt samarbejde

13. juni 2022

Hos boligforeningen Olufsgaard II, afd. A i Kastrup skal ejendommens udearealer genskabes efter en større altanudskiftning. Men i stedet for genetablering af de store græsarealer kanaliseres udgiften over i et klimatilpasningsprojekt, hvor Tårnby Forsyning tilbagebetaler 40% af tilslutningsbidraget for, at beboerne selv håndterer deres tag- og overfladevand via lokal nedsivning. Anlægsgartner og klimaentreprenør OKNygaard har vundet opgaven ved hjælp af samskabelse og en mere naturbaseret løsning.

I Tårnby Kommune kan grundejere i et fælleskloakeret område frakoble sig afledning af regnvand og få tilbagebetalt 40% af tilslutningsbidraget. I 2022 udgør beløbet kr. 26.797,35 pr. boligenhed.

’’Den oprindelige opgave lød på udskiftning af 300 altaner og genetablering af vores græsplæner, men samarbejdet med Tårnby Forsyning har åbnet op for en hidtil ukendt mulighed, som gør, at vi kan slå flere fluer med ét smæk: Vi får flottere uderum til glæde for beboerne, mens den biodiverse beplantning, regnbede og små regnvandsbassiner sikrer en løsning, der også er til gavn for klimaet og naturen’’, fortæller Brian Andersen, der er formand for boligforeningen Olufsgaard II, afd. A.

Ejendommens regnvand ledes fra tagnedløb, fortov og P-pladser ud i åbne render af chaussesten eller underjordiske rør og videre ud i regnvandsbassiner og regnbede, der etableres med natureng, græsser eller stauder. Vandet forsvinder gennem fordampning og ved nedsivning i jorden.

Anlægsgartner og klimaentreprenør OKNygaard har vundet opgaven og ser store muligheder i et stærkt samarbejde med forsyningsselskab, Olufsgaards beboere og rådgiver Gaihede Ingeniører & Arkitekter.

’’Rigtig mange forsyningsselskaber er interesserede i, at grundejerne selv håndterer deres regnvand og dermed aflaster kloaksystemet. Det har vi længe arbejdet ind i, men vi er særligt glade for, at vi som entreprenører bliver inviteret ind i projektfasen, så vi kan arbejde åbent og tværfagligt med samskabelsen af et unikt klimatilpasningsprojekt. Beboerne kender deres område bedst, Gaihede rådgiver om de mulige løsninger og sørger for at tegne og dimensionere, mens vi som klimaentreprenør står for selve udførslen af det udarbejdede projekt og indgår i Gaihedes beboersamarbejde’’, udtaler Kristoffer Sindby, der er udviklingschef hos OKNygaard.

Beboerinvolvering tidligt i processen er afgørende for forståelsen af projektet, og for at beboerne tager det ejerskab, der skal til for, at projektet bliver en succes.

’’I projektet på Olufsgaard II, afd. A ser vi, at samskabelsen mellem kommune, forsyning, beboere, OKNygaard og driften i afdelingen resulterer i et stort engagement hos beboerne samt hos driften, der skal vedligeholde de løsninger, vi er ved at lave. Beboerne er med til at påvirke projektets udformning via beboermøder og gårdudvalg, og de får en bredere forståelse for hvordan lokal afledning af regnvand fungerer. Det kommer i sidste ende til at betyde, at beboerne får udeområder, som de bliver gladere for og i højere grad bidrager til at passe på”, udtaler Karina Finch Schandorf Petersen, projektleder hos Gaihede.


Innovative projektløsninger og samskabelse – fra udbud til etablering

Projektet hos Olufsgaard landede ikke hos OKNygaard på traditionel vis. En af OKNygaards beregnere, som også er uddannet regnvandskonsulent, spottede nemlig væsentlige muligheder for optimering af det udbudte projekt. Efter spørgsmål og sparring med Gaihede så et revideret projekt dagens lys.

’’Som landsdækkende klimaentreprenør med både regnvandskonsulenter og klimagartnere ansat har vi stor indsigt i, hvordan vi bedst håndterer vand og anlægger ekstensive LAR-anlæg, som også kommer naturen og mennesker til gode. I stedet for udelukkende at byde på det fremlagte projekt, tilbød vi derfor en ny alternativ løsning, hvor der skulle bruges færre materialer til at løse samme opgave – bare over jorden i stedet for under’’, udtaler Kristoffer Sindby, OKNygaards udviklingschef for klimatilpasning. Han uddyber:

’’Vi placerer en masse ting i jorden for at håndtere vand – kloakrør, brønde og faskiner, men vi kan sagtens bygge landskaber på nye måder, som håndterer regnvandet oppe på terræn. Det giver mere spændende og kuperede landskaber, og adgangen til vand skaber tilmed levebetingelser for ny biodiversitet’’. Behovet for færre materialer og mindre mandskab samt en reduceret CO2-udledning gør den naturbaserede løsning til et naturligt førstevalg hos klimaentreprenørvirksomheden.

 

Faktaboks:

Projektets bygherre er boligforeningen Olufsgaard II, afd. A. Projektet er udformet af Gaihede Ingeniører & Arkitekter. Som en del af den europæiske anlægsgruppe idverde har den udførende anlægsgartner OKNygaard adgang til vigtig viden om klimatilpasning. I samarbejde med Teknologisk Institut har OKNygaard uddannet 45 regnvandskonsulenter, som har en særlig indsigt og kompetence i håndtering af regnvand og fremtidens klimaudfordringer. Som noget helt nyt har OKNygaard i samarbejde med Jordbrugets Uddannelsescenter Århus uddannet Europas første klimagartnere.


Grønne tanker og bæredygtige ambitioner søges til nyt ungdomspanel

18. januar 2023

Med ungdomspanelet ’’Whyboard’’ inviterer idverde unge mellem 18 og 30 år til at hjælpe med at udvikle initiativer inden for grøn, social og økonomi...

LÆS MERE

Mød idverde i Skoven på HL23

10. juli 2023

Som led i indsatsen for en grønnere branche og en mere bæredygtig fremtid inviteres kunder, leverandører, samarbejdspartner, medarbejdere og resten af den gr...

LÆS MERE

KONTAKT

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE JER?

HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

Whistleblower

 

LOKALKONTORER

 

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7022 7729

Aarhus

Rosbjergvej 5,
8220 Brabrand
Tel. 8628 7688

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 5753 7509

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7022 8343

Holstebro

Elkjærvej 70
7500 Holstebro
Tel. 7021 5400

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7022 7642

Kolding

Jernet 25
6000 Kolding
Tel. 7020 0747

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7022 3832

Randers

Hjaltesvej 19
8960 Randers SØ
Tel. 7022 7644

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7020 0747

Vejle

Pottemagervej 5
7100 Vejle
Tel. 7020 0747

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København