Ledelse er en integreret del af vækststrategien

10. december 2018

For mange virksomheder, der oplever høj vækst, kommer fokus ufravigeligt til at ligge på produktion. Der kommer flere opgaver i ordrebogen og de skal løses, gerne hurtigst muligt. Resultatet af dette bliver desværre alt for ofte et fald i produktkvalitet.
I anlægsgartnervirksomheden OKNygaard arbejdes der målrettet med ledelse som et redskab til at fastholde produktkvalitet og et godt arbejdsmiljø sammen med en sund vækst

Væksten fortsætter i OKNygaard og det betyder ikke kun, at der skal skaffes mandskab til at udføre de opgaver der ligger i ordrebogen. Det betyder også, at der skal tænkes over, hvordan nye medarbejdere indføres i virksomheden og hvordan man sikrer, at nye medarbejdere fastholder det høje faglige niveau.

”Kvaliteten og niveauet i ledergruppen i en virksomhed er helt afgørende for udviklingen og muligheden for en sund vækst. Det er vi meget opmærksomme på i OKNygaard. Det gælder uanset om du er teamleder for 3-5 mand eller afdelingschef med ansvar for 80 mand,” fortæller Alex Sundstrup Jensen, der er driftschef for OKNygaards driftsafdeling.

Leder af natur
OKNygaard har netop på et lederseminar søsat et nyt program for udviklingen af lederstaben i Drift. ”Leder af natur” skal være med til at videreudvikle autentisk ledelse med afsæt i den enkelte leder og give vedkommende redskaberne til at finde den bedste udgave af sin egen ledelsesform.

”Vi vil gerne udvikle vores ledere og give dem redskaberne og lysten til at afprøve forskellige ledelsesformer og praksisser sammen med deres medarbejdere. Samtidig vil vi gerne skabe et fælles sprog og referencepunkter, som giver et fælles udgangspunkt for alle lederne. OKNygaard er en geografisk spredt virksomhed med afdelinger i hele landet, derfor er det afgørende at vi skaber et ensartet niveau og en fælles ledelseskultur i alle afdelinger, uden vi samtidig tager personligheden fra den enkelte leder” siger driftschef Alex Sundstrup Jensen.

Uformel ledelsesform med en høj grad af individuel frihed
Ledelsesprogrammet arbejder med lederne på tværs i organisationen samtidig. Dette handler for OKNygaard om at alle kan bidrage med viden og indspark til processen.
”I OKNygaard har vi en flad og uformel ledelsesform med en høj grad af individuel frihed. Derfor er det afgørende at skabe et godt samarbejde og netværk på tværs af ledelsesniveauerne i virksomheden. Samtidig kan alle lære noget af andres praksisser og erfaringer,” siger driftschef Alex Sundstrup Jensen.


Første etape af nyt torv må nu betrædes

01. juli 2024

I november gik OKNygaard i jorden med de første gravemaskiner og begyndte arbejdet med det nye torv, der bliver en central del og pulserende bymidte for den n...

LÆS MERE

Robotter og vilde enge

27. maj 2024

Der har været travlhed hen over foråret hos anlægsgartner OKNygaard, der har opgaven med at etablere de mange kvadratmeter udearealer omkring det nye, fælle...

LÆS MERE

HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

Whistleblower

 

LOKALKONTORER

 

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7021 5400

Aarhus

Rosbjergvej 5,
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 7021 5400

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7021 5400

Holstebro

Elkjærvej 70
7500 Holstebro
Tel. 7021 5400

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7021 5400

Kolding

Neptunvej 40
6000 Kolding
Tel. 7021 5400

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7021 5400

Randers

Hjaltesvej 19
8960 Randers SØ
Tel. 7021 5400

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7021 5400

Vejle

Nørre Bygade 26
7100 Vejle
Tel. 7021 5400

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København