Klimatilpasning er en måde at gentænke landskab og design på

17. august 2022

Fremtidens klima byder på stigende vandmængder fra oven, fra siden og nedefra. Derfor følger også et stigende behov for viden og løsninger, der kan fremtidssikre såvel Danmark som det globale samfund. Klimaforandringerne åbner også dørene for nye, innovative løsninger, hvor vandet bliver styrende for design og anlæg. Sådan tænker de hos både anlægsgartnervirksomheden OKNygaard og entreprenørfirmaet NCC, som begge er medlemmer i Klimatorium.

Klimaforandringer kommer stadig tættere på og er blevet en dominerende samfundsudfordring, som påvirker vores leveforhold i stadig stigende omfang. Det fordrer en ny måde at tænke funktion og design på, så vandmængderne i stedet for at blive et tilbagevendende problem, i form af fx oversvømmelser, bliver kontrollerbare.

Overalt i verden dukker der nye projekter op, som viser kreative måder at aflede vandet på. En ny bydel i New Zealand er fx i konceptudvikling. Ligesom Danmark er New Zealand grundet sin placering i stor risiko for oversvømmelser. For at undgå, at vandet skal oversvømme de foreslåede nærliggende huse, vil vandløbene rundt omkring bydelen blive udvidet, så de kan opsamle og aflede vandet. Samtidig vil veje og stier blive anlagt med permeabel belægning, så vandet lettere kan sive ned i jorden. Hele det omgivende landskab bliver designet til at afbøde stigende vandmængder og være rustet til det stigende havniveau. Området, der bliver anvendt til håndtering af regnvand, vil også fungere som plads til skabelse af habitater og biodiversitet og vil udgøre et behageligt miljø for mennesker og fugle.

Klimatilpasning og natur hænger sammen
I et land som Danmark, hvor vi har vand til alle sider, er det efterhånden et must at tænke beskyttelse mod vand ind i både nuværende og kommende projekter – samtidig med at design og miljø også skal være i fokus. Det er måske derfor de naturbaserede løsninger fylder mere og mere. Det er løsninger, som indarbejder klimaet, både ved at indtænke de konsekvenser, som klimaforandringerne medfører, og som også giver tilbage til naturen ved at gøre plads til biodiversitet og dyreliv. Den tilgang er grundlæggende for anlægsgartnervirksomheden OKNygaard, som er specialiserede inden for klimatilpasning.

”Hos OKNygaard, og som en del af idverde, tænker vi klimaet ind i alle vores ydelser som en måde at fremtidssikre vores omgivelser på. Vi ser klimatilpasning som et samspil mellem funktion, design og miljø på, og vi vil gerne tilgodese både natur og mennesker. Det er Haraldsminde et godt eksempel på, hvor vi både har sikret omgivelserne mod oversvømmelser, og hvor vi også har skabt plads til biodiversitet og til brugerne af området i form af fx flere stier og bevarelse af kælkebakke og hundefold”, udtaler Kristoffer Sindby, Udviklingschef for klimatilpasning hos OKNygaard.

I forbindelse med Haraldsminde-projektet har OKNygaard anlagt et regnvandsbassin og et oversvømmelsesareal, der tilsammen kan tilbageholde knap 60.000 m3 vand og dermed skåne de omkringliggende byer. For at kontrollere vandets retning og hastighed er der blevet indbygget sluse- og dæmningsfunktion. Derudover er der anlagt naturlige løsninger som fx sten, der på grund af deres hårde overflade bedre kan holde på vandmasserne i tilfælde af oversvømmelse.

For at øge biodiversiteten er der etableret insektbyer og sået frøblandinger, der skal tilgodese dyre- og planteliv i området.

Når klimaet tænkes ind fra start, får det den bedste effekt
Også hos bygge- og entreprenørfirmaet NCC bliver klimaet tænkt ind i løsningerne. Det gælder bl.a. inden for asfaltering af p-pladser og veje. Veje, der bliver omdannet til floder under skybrud, er blevet et tilbagevendende fænomen i Danmark. Det var faktisk et stort skybrud i København i 2011, der gav NCC ideen til at udvikle ”NCC PermaVej” – en belægning, der sikrer god gennemtrængning af vand og dermed ikke overbelaster kloaknettet. Belægningen har et særligt bærelag, der er så effektivt, at det fungerer næsten lige som en faskine. Derved bliver vandet langsomt drænet ud i jorden eller til kloaknettet, men med forsinkelse, så man dermed undgår oversvømmelse.

”NCC ser stor interesse omkring vores indspil til fremtidens klimaveje. Projekterne kommer løbende, og i dag har vi projekter med NCC PermaVej liggende rundt om i hele Danmark”, udtaler Michael Brask, salgs- og projektchef hos NCC Industry.

Rundt i landet er der anlagt en række NCC PermaVeje. NCC har bl.a. etableret en klimasikret p-plads ved Klimatorium i Lemvig, der som en ekstra bonus også leverer vand til deres jordvarmeanlæg.

Viden er bedste udgangspunkt for handling
NCC har ikke blot spillet en rolle uden for Klimatorium, men også indvendigt, hvor deres innovative arbejde med klimaveje har fået en udstillingsplads. Klimatorium er et internationalt klimacenter, der arbejder med klimatilpasningsprojekter- og forebyggelse. De arbejder med at udvikle og formidle viden om og løsninger på de udfordringer, som klimaforandringerne medfører.

Klimatorium har bl.a. arbejdet med NCC om klimaveje, og samarbejdet fortsætter nu gennem et fireårigt Ph.d.-projekt med Lemvig Vand, VIA Horsens og Aalborg Universitet for at undersøge, om belægningen også kan rense vejvandet for mikroplast og olieforbindelser, så det kan genanvendes.

Klimatorium samarbejder med partnerne i Nelson, New Zealand, Nelson Byråd og Wakatū Incorporation, om at dele viden og erfaringer om de udfordringer med klimaforandringer, som lokalsamfund står over for med særligt fokus på vandhåndtering.

”I Klimatorium tror vi på styrken bag vidensdeling og samarbejde. Det er fantastisk at se, hvordan vores partnere får gavn af at dele ideer og udvikle løsninger sammen. Vores rolle er at hjælpe med at styrke disse relationer, at hjælpe med at øge opmærksomheden gennem kommunikation og få nye projekter ud i verden”, siger Sarah Lund, projektleder hos Klimatorium.


Med nye samarbejdsformer baner OKNygaard vejen for biodiversitet

06. februar 2024

Som vandforsyningsselskab har VandCenter Syd, der dækker Odense og Nordfyn, driftssikkerhed som førsteprioritet, men biodiversitet på deres grønne arealer e...

LÆS MERE

Mød OKNygaard-medarbejdere i 3F’s magasin GRØNT

25. januar 2024

GRØNT er Danmarks største fagmagasin for den grønne branche. Magasinet udkommer otte gange om året og udgives af Det Grønne Repræsentantskab, der er en de...

LÆS MERE

HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

Whistleblower

 

LOKALKONTORER

 

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7021 5400

Aarhus

Rosbjergvej 5,
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 7021 5400

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7021 5400

Holstebro

Elkjærvej 70
7500 Holstebro
Tel. 7021 5400

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7021 5400

Kolding

Neptunvej 40
6000 Kolding
Tel. 7021 5400

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7021 5400

Randers

Hjaltesvej 19
8960 Randers SØ
Tel. 7021 5400

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7021 5400

Vejle

Nørre Bygade 26
7100 Vejle
Tel. 7021 5400

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København