Grønne områder med fokus på biodiversitet behøver ikke være svært – det burde være normen

24. juli 2023

Det er muligt at skabe ’vilde’ grønne områder i by og land, som både er funktionelle, æstetiske og til gavn for mennesker såvel som dyr – og det behøver ikke være svært. Det handler om at udfordre normerne for, hvordan grønne områder skal se ud og driftes, lyder det fra landsdækkende anlægsgartner OKNygaard.

At omlægge arealer fra en grøn ørken med monokultur til noget, der i højere grad bidrager til større mangfoldighed i naturen, behøver ikke være en uoverkommelig opgave. Det handler om at udfordre normerne for, hvordan grønne områder skal se ud og driftes, lyder det fra OKNygaard.  

”Vi oplever, at vores kunder og markedet i stigende grad efterspørger fokus på biodiversitet, hvad enten det er nyetablering eller omlægning af grønne områder. Men det kan være svært at komme i gang, når man ikke ved, hvordan man bedst griber opgaven an eller ved, hvad man præcist skal efterspørge”, fortæller Kirstine Kot, teknolog i miljø & natur samt rådgiver inden for naturbaserede løsninger i OKNygaard. Hun fortsætter: 

”Biodiverse arealer kan have mange udformninger og ’sværhedsgrader’. Det behøver dog ikke være kompliceret for kunden. Vi hjælper derfor med at inspirere og synliggøre de mange tiltag, der kan bidrage til større biodiversitet, f.eks. i form af konceptet ’’Den Grønne Vandring’’ og kataloget ’’Planter & Biodiversitet’’, der er udarbejdet af biodiversitetsrådgivere på tværs af vores søsterselskaber i idverde’’. 

Med mulighed for at videreuddanne sig til bl.a. biodiversitets- eller klimagartner kan OKNygaards medarbejdere løfte opgaven med høj faglig ekspertise og kvalitet.


Naturbaserede løsninger er vejen frem

På tværs af de fem søsterselskaber, som tilsammen danner idverde i Danmark, holdes et stærkt fokus på naturbaserede løsninger. Det betyder bl.a., at der arbejdes i pagt med naturen og dens egenskaber i stedet for at bekæmpe den.

Man kan tænke det som, at naturen er en samarbejdspartner, der ofte selv har et svar på det behov, som vores kunder efterspørger. Det er f.eks. naturbaserede løsninger, når vi anlægger eller genopretter landskaber og habitater, der fremmer biodiversiteten eller når vi håndterer vand i landskabet fremfor at lede det væk i store rør under jorden'', forklarer Kirstine Kot.  

OKNygaard hjælper bl.a. virksomheder, kommuner og foreninger med at udpege steder, hvor der er mulighed for at gøre brug af naturbaserede løsninger, ligesom OKNygaard også gerne står for etablering såvel som den efterfølgende drift af områderne.


Tre eksempler på tiltag, der kan fremme større biologisk mangfoldighed i naturen:


Vand og føde er nogle af de vigtigste betingelser, der skal være til stede for at smådyr, fugle og insekter kan leve i naturen. I stedet for den klassiske bøgehæk kan man f.eks. plante hjemmehørende bærbuske som ribs, brombær og solbær som levende hegn. Bærbuske er levende kulturarv, som har været en del af det danske landskab i århundreder.  

’’Bærbuske er en nem måde at skabe fødekilder på. Selv et lille område med bærbuske kan have en stor effekt. Bærbuskene bidrager til større biodiversitet i naturen, idet de tiltrækker forskellige arter af vilde bier og sommerfugle, som spiller en afgørende rolle i bestøvningsprocessen. De saftige bær er desuden en vigtig kilde til næring og væske for fugle i de tørre sommermåneder’’, fortæller Kirstine Kot. 

Hun fremhæver, at bærbuske kan foryngelsesbeskæres eller klippes som traditionel hæk. Dog skal man være opmærksom på, at klippetidspunktet bør være efter endt blomstring, eller når busken ikke længere har bær på. Det er vigtigt at sørge for, at hækkene får den korrekte drift, så området ikke ender i vildtvoksende krat. 

Biodiversitet og vand går hånd i hånd. Selv små oaser med vand skaber en positiv effekt på tilstedeværelsen af dyrearter i et område. Der er dog langt mellem vandhullerne i dagens landskab, fordi størstedelen af naturens nedbør håndteres under jorden ved hjælp af rør, dræn, brønde og faskiner. Regn- og overfladevand kan dog sagtens håndteres i terræn, fastslår OKNygaard. F.eks. i form af biodiverse regnvandsbede og -bassiner.

”I stedet for at lede regnvandet væk under jorden, så kan man håndtere det lokalt og lede det ud i anlagte regnvandsbede- eller bassiner beplantet med hjemmehørende, farverige planter. Regnvandsbedet fungerer således både som fødekilde og levested for dyr, padder og insekter, mens regnvandet nedsiver, filtreres og bliver til grundvand fremfor at belaste kloaksystemet eller give oversvømmelser”, forklarer Kirstine Kot fra OKNygaard.

Som en del af idverde har OKNygaard forpligtet sig til at genanvende 100% af virksomhedens have- og parkaffald. På trods af betegnelsen anses idverde ikke grønt affald som affald, men som en vigtig naturlig ressource, der både fremmer biodiversitet og bidrager til et reduceret CO2-aftryk, når det genanvendes til f.eks. kvashegn.

”Det kan siges ret kort – lad det grønne affald ligge, hvis det overhovedet er muligt. Afklippede grene, blade, dødt ved og træstammer er ikke affald, men en kæmpe ressource for naturen. Det giver ly og føde til dyr, insekter og mikroorganismer. Det tager naturligvis tid at etablere nye miljøer, men et kvashegn får eksempelvis hurtigt nye beboere’’, fortæller Kirstine Kot og afslutter:

’’Vi undgår samtidig at køre i pendulfart til og fra genbrugspladsen, ligesom den efterfølgende transport til forbrændingsanlægget spares. Vi danskere kører knap 1 mio. tons grønt affald på genbrugspladsen årligt. Det er mere end vores nabolande, og det giver et stort CO2-aftryk, som vi kan reducere’’.  


Robotter og vilde enge

27. maj 2024

Der har været travlhed hen over foråret hos anlægsgartner OKNygaard, der har opgaven med at etablere de mange kvadratmeter udearealer omkring det nye, fælle...

LÆS MERE

Mød OKNygaard-medarbejdere i 3F’s magasin GRØNT

25. januar 2024

GRØNT er Danmarks største fagmagasin for den grønne branche. Magasinet udkommer otte gange om året og udgives af Det Grønne Repræsentantskab, der er en de...

LÆS MERE

HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

Whistleblower

 

LOKALKONTORER

 

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7022 7729

Aarhus

Rosbjergvej 5,
8220 Brabrand
Tel. 8628 7688

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 5753 7509

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7022 8343

Holstebro

Elkjærvej 70
7500 Holstebro
Tel. 7021 5400

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7022 7642

Kolding

Neptunvej 40
6000 Kolding
Tel. 7020 0747

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7022 3832

Randers

Hjaltesvej 19
8960 Randers SØ
Tel. 7022 7644

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7020 0747

Vejle

Nørre Bygade 26
7100 Vejle
Tel. 7020 0747

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København