Fremtidens ledere udvikles i OKNygaard

28. november 2023

Ledelsesudvikling i anlægsbranchen handlede tidligere om at lede projekter, men i dag er der i lige så høj grad fokus på at lede mennesker. I hvert fald hos OKNygaard - en del af idverde, hvor de har trukket dele af opgaven hjem for at styrke alle ledelseslag i anlægsforretningen. Efter nytår kommer turen til driftsforretningen.

Som leder i en anlægs- og klimaentreprenørvirksomhed skal du være god til at lede projekter, som i disse år kun bliver mere komplekse bl.a. med øget fokus på dokumentation, på at imødegå klimaforandringer og bidrage til biodiversitet. Men for at få succes skal du samtidig være god til at lede mennesker. Det handler i langt højere grad om det, man tidligere kaldte ’soft skills’, som nok har haft tendens til at blive negligeret, måske især i en branche med store maskiner, jord, fliser og beplantning. 

Udvikling af en bred palet af ledelseskompetencer er dog en målrettet del af OKNygaards HR-indsats. I spidsen står HR Udviklingschef Jakob Vest Arler og HR Business Partner Majbritt Gert Poulsen. 

”I vores branche har det handlet om – og gør til dels stadig – at lede projekter, men arbejdsmarkedet udvikler sig hastigt i disse år, og det skal vi imødekomme. Vi skal som virksomhed – sammen med vores medarbejdere – være omstillingsparate, og det stiller krav til lederne. Det har vi fokus på at understøtte i ledelsesudviklingen,” fortæller Majbritt Gert Poulsen. 

I tæt samarbejde med den øverste ledelse skaber HR-udviklingsteamet ledelsesuddannelser -og seminarer, der tager udgangspunkt i at klæde den enkelte leder på til at løfte en kompleks opgave. 

”Som leder skal man være i stand til at stille sig frem, sætte retning, lytte, kommunikere og motivere – samtidig med, at man styrer nogle komplekse projekter, hvor der også løbende stilles nye faglige krav,” siger Jakob Vest Arler og fortsætter:

’’Det stiller også krav til os i HR, fordi vi både skal kende den hverdag, de arbejder i og hvilken læringsmetode, der fungerer bedst for dem. Derfor prioriterer vi også at trække i arbejdstøjet med jævne mellemrum. Det er en mere antropologisk tilgang til HR-indsatsen, som vi har erfaring med, fungerer godt.” 


Nye generationer, nyt mindset

Derudover skal OKNygaard og lederne også håndtere, at den nye generation af medarbejdere stiller nogle andre krav til en arbejdsplads. Det handler bl.a. om mål og mening i opgaverne, men også om de forudsætninger, som flere unge i dag kommer med.

”Som arbejdsplads skal vi imødekomme både deres forventninger og deres forudsætninger. Mange unge kommer i dag med mange forskellige udfordringer og forudsætninger, ligesom vi skal tage højde for, at vi på samfundsniveau har en høj andel af mistrivsel blandt især unge. Det skal vi kunne rumme som arbejdsplads, og vores ledere skal være klædt på til at håndtere det,” siger Jakob Vest Arler. 

For at være tæt på og påvirke det uddannelsespolitiske niveau, er det også en del af OKNygaards HR-indsats at være aktiv både på det nationale niveau og i EU-regi. 

”På både nationalt og europæisk niveau kan vi allerede nu se, at vi mangler hænder til at løfte den grønne omstilling. Derfor er det helt afgørende for os, at vi får øget optaget på de erhvervsuddannelser, vi aftager elever og medarbejdere fra. Det kræver, at både virksomheder og uddannelsesinstitutioner lykkedes med at tiltrække de unge til at vælge faget, men også at de unge får tillært de nødvendige faglige, sociale og menneskelige kompetencer. Derfor lægger vi stor energi i tæt samarbejde med erhvervsuddannelserne og en række europæiske udviklingsprojekter,” slutter HR Udviklingschefen. 


Mød OKNygaard-medarbejdere i 3F’s magasin GRØNT

25. januar 2024

GRØNT er Danmarks største fagmagasin for den grønne branche. Magasinet udkommer otte gange om året og udgives af Det Grønne Repræsentantskab, der er en de...

LÆS MERE

Med nye samarbejdsformer baner OKNygaard vejen for biodiversitet

06. februar 2024

Som vandforsyningsselskab har VandCenter Syd, der dækker Odense og Nordfyn, driftssikkerhed som førsteprioritet, men biodiversitet på deres grønne arealer e...

LÆS MERE

HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

Whistleblower

 

LOKALKONTORER

 

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7021 5400

Aarhus

Rosbjergvej 5,
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 7021 5400

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7021 5400

Holstebro

Elkjærvej 70
7500 Holstebro
Tel. 7021 5400

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7021 5400

Kolding

Neptunvej 40
6000 Kolding
Tel. 7021 5400

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7021 5400

Randers

Hjaltesvej 19
8960 Randers SØ
Tel. 7021 5400

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7021 5400

Vejle

Nørre Bygade 26
7100 Vejle
Tel. 7021 5400

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København