LOGIN KUNDE

FREMGANG FOR OKNYGAARD

07. april 2017

Kun fire år efter fusionen har OKNygaard realiseret målene i virksomhedens første strategiplan. Omsætningen i 2016 blev på 400 mio. kr., og årets resultat før skat udgjorde 8,6 mio. kr.

Regnskabsåret 2016 er således forløbet tilfredsstillende og den øgede aktivitet og indtjeningsevne er resultatet af de delmål, der er opnået organisatorisk, systemmæssigt og gennem en målrettet procesoptimering. Samtidig er selskabets positionering på markedet som landsdækkende anlægsgartnervirksomhed blevet anerkendt af markedet bl.a. gennem indgåelse af total landsdækkende drift- og servicekontrakter samt et løft fra fag- til hovedentrepriser på anlægsområdet.

Ordresituationen er gunstig, og ordrebeholdningen rækker videre ind i 2018 og 2019. Ledelsen forventer derfor en fortsat kontrolleret lønsom vækst samt øget indtjening. I 2017 forventer virksomheden en omsætning på 420 mio. kr. og et resultat på 10-12 mio. kr.

Der investeres målrettet i ledelses- og medarbejderressourcer gennem intern uddannelse samt i udbygning af virksomhedens relationer til kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Målet om at være anerkendt og en af landets førende anlægsgartnervirksomheder er nået, hvilket stiller selskabet i en yderligere stærk konkurrencemæssig situation på markedet i fremtiden som en af de ganske få landsdækkende virksomheder inden for området anlæg og drift, pleje og vedligehold af udearealer.

OKNygaard A/S er i dag den eneste  anlægsgartnervirksomhed med lokalkontorer i alle regioner. Kunderne betjenes af selskabets afdelinger i Aalborg, Randers, Århus, Horsens, Vejle, Kolding, Odense, Borup, Solrød og Farum samt af en landsdækkende storkundeafdeling.

Vækstambitionerne fastholdes, og der forventes en årlig vækstrate på 10 %. Målet er, at virksomhedens omsætning skal ligge omkring 700 mio. kr. inden for en 5-årsperiode. Bundlinjen skal hæves og resultatgraden øges til ca. 5 %.

 


Kontraktforlængelse med Solrød Kommune

13. april 2016

Gennem de seneste tre år har OKNygaard haft kontrakt på vej- og parkdriften i Solrød Kommune. I byrådet har man nu besluttet at g...

LÆS MERE

Tilfredse medarbejdere giver glade kunder

18. maj 2016

Engagerede og dygtige medarbejdere er anlægsgartnerfirmaet OKNygaards vigtigste aktiv, fordi det i sidste ende giver glade kunder. Derfor investerer virksomhed...

LÆS MERE

KONTAKT

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE JER?

HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Beringvej 19
8361 Hasselager
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk
kontor@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

VINTERBEREDSKAB PR. 1/10-2017
Har du akut behov for assistance til saltning/snerydning jf. din kontrakt, kan du ringe til din lokale afdeling.

VAGT NUMRE:

Aalborg: 23 48 70 06
Randers: 61 20 75 10
Hasselager/Aarhus: 86 28 76 88
Horsens: 70 22 76 42
Vejle/Kolding: 70 20 07 47
Odense: 70 22 38 32
Borup: 27 87 74 48
Farum/Nordsjælland: 50 60 15 75

Ønsker du tilbud på vinterberedskab, kontakt vores hovednummer på 70 21 54 00

LOKAL KONTORER

 

Hasselager

Beringvej 19
8361 Hasselager
Tel. 8628 7688

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 5753 7509

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7022 8343

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7022 3832

Kolding

Jernet 25
6000 Kolding
Tel. 7020 0747

Vejle

Pottemagervej 5
7100 Vejle
Tel. 7020 0747

Horsens

Gotlandsvej 12
8700 Horsens
Tel. 7022 7642

Randers

Messingvej 72
8940 Randers SV
Tel. 7022 7644

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7022 7729

Kruså

Skovglimt 6
6340 Kruså
Tel. 7020 0747

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Kruså Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum