Fra grå ørken til grønne åndehuller med masser af liv

02. oktober 2023

I Høje Taastrup C tager den nye bydel ved City 2 for alvor form. Bygninger skyder op af jorden, mens anlægsgartner OKNygaard sørger for, at planter og træer finder vej tilbage i jorden. Hvor der tidligere lå den meget befærdede Blekinge Boulevard og grå parkeringspladser, er der nu erhvervs- og boligejendomme smukt bundet sammen af grønne parkstrøg og samlingssteder.

Når man i dag bevæger sig rundt i den nye bydel mellem City2 og stationen i Høje Taastrup, er det svært at forestille sig, hvordan det så ud for bare få år siden; Et kedeligt trafikknudepunkt mellem Hveen Boulevard og Blekinge Boulevard uden liv, grønne områder eller sammenhæng til resten af byen. I dag er de første beboere og virksomheder flyttet ind i Høje Taastrup C, hvor arkitektfirmaet COBE har skabt et summende landskab med grønne åndehuller og parkstrøg, der binder den nye bydel sammen og inviterer til fællesskab, samvær og leg.

Anlægsgartner og klimaentreprenør OKNygaard står for at realisere belægning og beplantning mellem de mange nye bygninger. Hos OKNygaard er der stor begejstring over at være en del af et projekt, der i dén grad giver hele lokalområdet et løft og som samtidig giver plads til flere grønne åndehuller og biodiversitet i byerne.

”Der er kommet øget fokus på den værdi, som naturen – planter, træer og blomster – skaber. For vores mentale sundhed, vores økosystemer og vores klima. Vi kan ikke alle bo på landet eller i skoven, men projektet illustrerer, hvordan vi kan lykkedes med at trække naturen helt tæt på og skabe levedygtige miljøer, hvor mennesker såvel som plante-, dyre og insektliv kan sameksistere”, fortæller Rasmus Nederby Michelsen, der er OKNygaards formand på projektet.


Farvestrålende stauder og store træer

Det er ikke længere den klassiske græsplæne, der udgør de grønne områder i Høje Taastrup C, men i stedet en varieret beplantning, der har til formål at øge den bynære biodiversitet. Projektet byder bl.a. på en omfattende planteliste, der tæller en lang række træarter samt stauder, græsser og bunddække.

”Som faglærte anlægsgartnere er projektet ekstra spændende, fordi vi får mulighed for at arbejde med et bredt udvalg af træer og planter. Der plantes bl.a. skovfyr, frynseeg og japansk røn, der har vidt forskellige udtryk, men også mosebunke, storkenæb og sankthansurt, som blomstrer på forskellige årstider. Det er alt sammen med til at give et ’vildt’ og varieret udtryk, hvor der altid er noget at opleve – uanset om man bare passerer igennem eller man har sin vante gang i området’’, fortæller Rasmus Nederby Michelsen fra OKNygaard.


Lokal håndtering af regnvand

COBEs design i det nye Høje Taastrup C er et særligt godt mix af høj naturværdi, rekreativ værdi og funktionel værdi. Det varierede landskab med forskellige naturtyper danner grøn ’rygrad’ og samlingspunkt for området, mens naturen samtidig tilvejebringer lokal håndtering og udnyttelse af regnvand. De mange grønne parkstrøg med bænke, træer og regnbede mellem bebyggelserne leder regn- og overfladevand til fire regnvandsbassiner, heriblandt en kilometerlang skaterbane og et 4.500 m3 stort bassin syd for City2. Vandet opsamles, hvorefter det genbruges til vanding.

Til formålet kan man rundt omkring se eksempler på ’Klimaristen’, der ligeledes er tegnet af COBE; en afvandingsrist med sommer-, vinter- og overløbsfunktion. Klimaristen sikrer, at vandet om sommeren løber ud i de omkringliggende bede, der har brug for vand, mens man om vinteren skal vende risten på hovedet, så vandet i stedet ledes i brønden og videre hen til det store nærliggende regnvandsbassin.

”Øget nedbør- og overfladevand er en stigende udfordring, der skal håndteres blandt landets kommuner. Med regnvandsbede kan vi håndtere nedbør i terræn, mens bassinet opmagasinerer vandet, når der kommer de større regnhændelser. Med ’Klimaristen’ håndterer vi vandet intelligent. Alt i alt glæder vi os over at bidrage til et vellykket og helstøbt projekt,” afslutter Rasmus Nederby Michelsen, OKNygaard.


Robotter og vilde enge

27. maj 2024

Der har været travlhed hen over foråret hos anlægsgartner OKNygaard, der har opgaven med at etablere de mange kvadratmeter udearealer omkring det nye, fælle...

LÆS MERE

Med nye samarbejdsformer baner OKNygaard vejen for biodiversitet

06. februar 2024

Som vandforsyningsselskab har VandCenter Syd, der dækker Odense og Nordfyn, driftssikkerhed som førsteprioritet, men biodiversitet på deres grønne arealer e...

LÆS MERE

HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

Whistleblower

 

LOKALKONTORER

 

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7021 5400

Aarhus

Rosbjergvej 5,
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 7021 5400

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7021 5400

Holstebro

Elkjærvej 70
7500 Holstebro
Tel. 7021 5400

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7021 5400

Kolding

Neptunvej 40
6000 Kolding
Tel. 7021 5400

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7021 5400

Randers

Hjaltesvej 19
8960 Randers SØ
Tel. 7021 5400

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7021 5400

Vejle

Nørre Bygade 26
7100 Vejle
Tel. 7021 5400

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København