Flere jyske erhvervsarealer bliver ’vildt’ grønne

20. december 2021

Hos Ørsted A/S i Fredericia omdannes en konventionel græsplæne til en 4.800 m2 stor biodiversitetspark. Flere lokale virksomheder følger trop. Anlægsgartner og klimaentreprenør OKNygaard udvikler løbende deres gartnertekniske faglighed for at kunne følge med den øgede efterspørgsel på vilde, biodiverse arealer.

Der bliver gravet, pløjet, lavet jordvolde og lavninger til regnvand. Over jorden udlægges små og store natursten samt dødt ved i form af fældede træstammer, der kan fungere som hjemsted for smådyr og svampe.  Når foråret kommer, vil jorden blive dækket af naturgræs, urter og blomster.

Med den seneste etape af et større projekt har Ørsted A/S nu over 7.300 m2 vild natur ved deres hovedkontor i Fredericia. For et par år siden blev 2.500 m2 omlagt, mens det denne gang var hele 4.800 m2. Målet er at skabe flest mulige forskelligartede vækstvilkår, som kan give plads til et mere varieret dyre- og planteliv.

”Biodiversitet er et vigtigt indsatsområde for Ørsted, når vi hjælper lande og virksomheder rundt om i verden med at begrænse klimaforandringerne ved at opføre grønne energiløsninger, og det er et naturligt fokus for os, når vi indretter vores kontorer og de grønne arealer omkring dem. Vi er rigtigt glade for at være nået i mål med endnu en fase af den omlægning, der skal give biodiversiteten bedre vilkår ved vores kontor i Skærbæk”, siger Ida Krabek, bæredygtighedschef i Ørsted.


Biodiversitet med mange forskellige udtryk

Anlægsgartner og klimaentreprenør OKNygaard har sammen med Ørsted udvalgt de arealer, der gav mening at omdanne. Arealer, der i forvejen havde en stor biodiversitet, får nu lov til at stå urørt hen og udvikle sig, som de vil. På andre arealer blev der gravet græstørv af og startet helt forfra. Det fortæller Carsten Hindbo, der er driftsleder hos OKNygaard i Vejle og ansvarlig for anlægsprojektet hos Ørsted.

’’Rundt om træstammerne sår vi pryd- og naturgræs, mens resten bliver sprøjtesået med frøblandingen Dansk Vildeng. I OKNygaard Vejle har vi vores eget sprøjtesåningsanlæg, som er en vandtank på 3 m3, hvor vand og frø røres sammen og sprøjtes ud med en brandslange. Det gør det nemt at dosere den rette mængde frø. Vi tilføjer ingen gødning, for jorden skal være næringsfattig for at mindske fremkomsten af brændenælder og tidsler’’, fortæller Carsten Hindbo, OKNygaard. Han fortsætter:

’’Vi har også plantet 80 buske, som alle er hjemmehørende arter – fx rød kornel, kvalkved og hassel. Naturen får lov til at råde, så udtrykker bliver meget mere vildt end deres tidligere meget kultiverede og klippede arealer. Det er fedt at se Ørsted gå forrest og vise, at en typisk velfriseret græsplæne langt fra er den eneste vej at gå – også selvom man er en stor, international virksomhed’’.


Biodiversitet hitter

Hos den jyske virksomhed Solar A/S er der også kommet fokus på større biologisk mangfoldighed. Blandt andet omdannes 4.000 m2 arealer omkring virksomhedens receptions- og parkeringsareal til biodiversitetsvenlige grønne åndehuller i samarbejde med OKNygaard. Til foråret plantes området til med stauder og frøblanding.

’’Som en del af vores målsætning om at reducere CO2-udledningen arbejder Solar med flere tiltag. Større biodiversitet er et oplagt fokuspunkt for os, fordi vores hovedkontor i Vejen har meget store grønne arealer, som vi nemt kan omdanne til biodiverse områder. I løbet af 2022 fortsætter vi udviklingen af vores grønne arealer ved bl.a. at etablere et læringsareal for borgere, institutioner og medarbejdere, et stisystem til ”walk and talk”-møder og et urtebed foran kantinen’’, udtaler Mette Bredkjær, Director Sustainability hos Solar A/S. Hun tilføjer, at virksomheden også laver guidelines til deres øvrige selskaber i udlandet, så også de kan bidrage til større biodiversitet.

’’Som anlægsgartnere har vi en bred gartnerteknisk faglighed, så vi kan levere den rette drift og vedligeholdelse, så arealerne får både det udseende og den funktion, som kunden beder om’’, fortæller Carsten Hindbo, driftsleder hos OKNygaard.  Selvom græsset hos Solar nu kun slås to gange om året, så er driften ikke afskaffet. Opgaven er bare en anden end før.

’’Vi er gået fra regelmæssigt græsklip til, at vi nu klipper al vegetation to gange årligt. Vi gør det i flere runder fordelt over året, så beplantningen klippes alt efter blomstring. Der giver både en stor variation i det æstetiske udtryk, men det sikrer også, at vi tager hensyn til de dyr og insekter, der lever i vegetationen’’, fortæller Carsten Hindbo fra OKNygaard i Vejle og uddyber:

’’Når man har med vilde arealer at gøre, kræver det nogle andre kvalitetsbeskrivelser og flere løbende justeringer, så resultatet bliver som ønsket. For eksempel skal vi være opmærksomme på selvsåede buske og træer. De fleste steder får de lov til at blive stående, men nogle steder bør de fjernes af hensyn til den ønskede blomster- og urtevegetation’’.


Mød OKNygaard-medarbejdere i 3F’s magasin GRØNT

25. januar 2024

GRØNT er Danmarks største fagmagasin for den grønne branche. Magasinet udkommer otte gange om året og udgives af Det Grønne Repræsentantskab, der er en de...

LÆS MERE

Første etape af nyt torv må nu betrædes

01. juli 2024

I november gik OKNygaard i jorden med de første gravemaskiner og begyndte arbejdet med det nye torv, der bliver en central del og pulserende bymidte for den n...

LÆS MERE

HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

Whistleblower

 

LOKALKONTORER

 

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7021 5400

Aarhus

Rosbjergvej 5,
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 7021 5400

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7021 5400

Holstebro

Elkjærvej 70
7500 Holstebro
Tel. 7021 5400

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7021 5400

Kolding

Neptunvej 40
6000 Kolding
Tel. 7021 5400

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7021 5400

Randers

Hjaltesvej 19
8960 Randers SØ
Tel. 7021 5400

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7021 5400

Vejle

Nørre Bygade 26
7100 Vejle
Tel. 7021 5400

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København