Danmark bliver hotspot for anvendt forskning og innovative løsninger 13.-14 september

12. september 2023

13.-14. september bliver Aarhus samlingspunkt for et ’hackathon’, BlueGreen Innovation Challenge: Hackathon 2023, hvor studerende og virksomheder fra tværs over Europa i fællesskab udvikler nytænkende løsninger inden for klimatilpasning, regnvandshåndtering og biodiversitet. Praksisnært skole- og virksomhedssamarbejde skal udbredes i lang større skala, hvis vi skal være rustet til fremtidens udfordringer, lyder budskabet fra EU-projektet BARCOVE, som står bag eventet, og som danske OKNygaard er lead på.

Klimaforandringerne stiller nye krav til den måde, vi bygger og lever på. Den faglige og tekniske viden inden for bl.a. regnvandshåndtering, klimatilpasning og grønne tage skal styrkes for at imødekomme de krav, ligesom virksomheder og uddannelsesinstitutioner skal have et tættere samarbejde om at udvikle løsninger, baseret på målinger, data og dokumentation, som møder markedets behov.

For at sætte skub på den udvikling har anlægsgartnervirksomheden OKNygaard og Jordbrugets Uddannelsescenter initieret et nyt EU-projekt, BARCOVE, sammen med flere andre europæiske aktører fra branchen. Formålet er en mere praksisorienteret og virksomhedsnær tilgang til forskning inden for blå/grønne løsninger.

Derfor samles ca. 50 elever og 10 start up-virksomheder fra fem forskellige lande nu til BlueGreen Innovation Challenge: Hackathon 2023 13.-14. september, hvor de i fællesskab skal udvikle innovative ideer til klimatilpasning og urban greening.

Kristoffer Sindby, udviklingschef for klimatilpasning i OKNygaard og projektleder på BARCOVE, har store forventninger til eventet, som bidrager til en vigtig agenda:

”Med BlueGreen Innovation Challenge skaber vi et innovativt miljø, hvor erhvervsliv og studerende i fællesskab udvikler og forbedrer helt konkrete og bygbare løsninger, som vi har brug for. Det mener vi i OKNygaard, og som en del af idverde, er vigtigt for dels at fremtidssikre vores samfund, dels for at ruste fremtidens arbejdskraft til at skabe holdbare grønne løsninger, vi kan få gavn af. Viden, og særlig praksisnær og dokumenteret viden, er en nøgle til den grønne omstilling. Vi skal være sikre på, at det vi bygger har den ønskede effekt. Endelig har idverde som førende anlægsgartnergruppe et ansvar for at bidrage til og udvikle faget, så det kan rumme fremtidens opgaver og behov.”

Virksomhedscases sætter rammen – teambuilding fintuner løsningerne
Elever og virksomheder skal til BlueGreen Innovation Challenge samarbejde med udgangspunkt i produkter, som start up-virksomhederne har medbragt, hvor der er brug for yderligere viden og innovation. Alle produkterne indebærer elementer, der understøtter urban greening og sikrer, at der kan samles viden og erfaringer ude fra virkeligheden: permeable belægninger, jord- og planteegenskaber i LAR-systemer, regnvandssystemer uden pumper og grønne tage.

For at skabe optimal vidensdeling bliver eleverne samlet i teams på tværs af lande og skoler, ligesom start up-virksomhederne også indgår på lige fod i de enkelte teams sammen med partnervirksomhederne fra BARCOVE. Coaches og eksperter står klar undervejs til at give gode råd om teambuilding og faglig viden. Undervisere fra de forskellige erhvervsskoler deltager også og vil udarbejde en roadmap til, hvordan viden om praksisnært samarbejde kan bruge i hjemlandene.

Praksisnær tilgang gavner fremtiden
Samarbejdet for erhvervsskoler og virksomheder stopper ikke efter Hackathon. Virksomhederne vil i samarbejde med BARCOVE undersøge, om de foreslåede løsninger fra Hackathon kan indarbejdes i konkrete projekter.

Det er vigtigt for både virksomheder, studerende og fremtidens forskning, at der kommer data på, om forslagene virker som tiltænkt, er økonomisk rentable og kan møde markedets behov.

”Hvis vi virkelig vil skabe et setup, der kan fungere både for de konkrete ideer udviklet på Hackathon og for fremtidens samarbejder og produktudvikling, skal vi være praksisnære og have en realistisk og markedsnær tilgang. Det gavner alle i sidste ende,” afslutter Kristoffer Sindby.

Fakta:

BARCOVE er et EU-finansieret projekt, som vil styrke en mere konkret og virksomhedsnær opgaveløsning på erhvervsskoler. Et af underprojekterne er Hackathon, som vil afprøve et innovativt format til virksomhed- og skoleinnovation. Afledt heraf vil projektet også bl.a. involvere en ’opskriftsbog’ med erfaringer og gode råd om anvendt forskning, undervisning og praktisk formidling af implementering.

Partnerne i BARCOVE kommer fra Danmark, Rumænien, Holland og Spanien: OKNygaard, Jordbrugets Uddannelsescenter, Koninklijke Ginkel Groep, Friesland College – CIV Water, Yuverta, Worldskills Romania, EFA “La Malvesia”, ProJar.

Projektet blev igangsat i januar 2023 og afsluttes i december 2024.

Disclaimer:
Hackathon er finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og meninger, der er udtrykt, er dog kun forfatterens/forfatternes synspunkter og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions eller Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur. Hverken Den Europæiske Union eller den bevilgende myndighed kan holdes ansvarlig for dem.


Første etape af nyt torv må nu betrædes

01. juli 2024

I november gik OKNygaard i jorden med de første gravemaskiner og begyndte arbejdet med det nye torv, der bliver en central del og pulserende bymidte for den n...

LÆS MERE

OKNygaard skal anlægge Aarhus’ nye bypark

08. juli 2024

Den nye Musikhuspark er tegnet af den århusianske tegnestue Schønherr, sammen med Habitas, Artelia og Morten Stræde, og OKNygaard kommer til at stå for anl...

LÆS MERE

HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

Whistleblower

 

LOKALKONTORER

 

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7021 5400

Aarhus

Rosbjergvej 5,
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 7021 5400

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7021 5400

Holstebro

Elkjærvej 70
7500 Holstebro
Tel. 7021 5400

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7021 5400

Kolding

Neptunvej 40
6000 Kolding
Tel. 7021 5400

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7021 5400

Randers

Hjaltesvej 19
8960 Randers SØ
Tel. 7021 5400

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7021 5400

Vejle

Nørre Bygade 26
7100 Vejle
Tel. 7021 5400

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København