9.000 m2 stor urban greening midt i Odense

21. juni 2021

Urban greening er en del af OKNygaards DNA. Som landsdækkende anlægsgartner og klimaentreprenør arbejdes der dagligt med at skabe grønne områder i byerne. Målet er tydeligt - bybefolkningens trivsel, klimaet og biodiversiteten skal styrkes. Regeringens netop præsenterede udspil, der skal sikre mere bynatur, glæder OKNygaard, som lige nu er i gang med at anlægge den 9.000 m2 store oplevelseshave ved Det Ny H.C. Andersens Hus i Odense.

Europæisk platform for urban greening

OKNygaard er i samarbejde med Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder i gang med at etablere et dansk videnscenter med fokus på urban greening, borgertrivsel og biodiversitet. Projektet er en del af et 4-årigt EU-udviklingsprojekt kaldet European Platform for Urban Greening (EPLUG), hvor der arbejdes med at styrke samarbejdet på tværs af virksomheder, forskere og anlægsgartnerfaget i Danmark, Tjekkiet, Rumænien, Finland, Spanien og Holland bl.a. ved at koble politiske dagsordener, viden og indholdet i anlægsgartneruddannelsen tæt sammen med udviklingen i byerne.

”Vi er med i projektet, fordi vi vil være med til at synliggøre vigtigheden af grønne områder i fremtidens byer på tværs af landegrænser. Overalt i verdenen har større byer problemer med at håndtere det mere ekstreme vejr og en øget befolkningstilvækst”, fortæller Ole Kjærgaard, der er administrerende direktør hos OKNygaard.

Flere grønne byrum er på vej

Den 26. maj præsenterede regeringen et nyt udspil kaldet ”Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling”, som skal styrke den grønne omstilling i landets større byer, bl.a. via nulemissionszoner forbeholdt el-køretøjer, mere bynatur og flere byhaver. Det glæder Ole Kjærgaard, som ser fremtidens byer med langt flere grønne, klimatilpassede arealer. Det nye udspil ligger helt i tråd med OKNygaards vision om urban greening.

”I OKNygaard har vi i flere år arbejdet for at styrke bevidstheden om den betydning, grønne byrum og udearealer har for fremtidens byer. Det gælder både befolkningens trivsel, men i høj grad også klimaet og biodiversiteten, hvor grønne byrum bl.a. kan være med til at binde CO2 og skabe levesteder for dyr og planter, som er i fare for at forsvinde. Grønne byrum og udearealer danner værdifulde grønne åndehuller i byerne, som øger befolkningens trivsel i takt med, at indbyggertallet stiger og byerne gror til med høje bygninger, beton og asfalt. Ved at binde de større byer sammen ved hjælp af grønne naturområder skaber man nemmere adgang til den nære natur”, udtaler OKNygaard direktøren Ole Kjærgaard.

En undersøgelse foretaget af Rambøll blandt borgere i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Vejle og Køge viste, at 68% af deltagerne mente, at nærhed til grønne områder i byen har stor betydning for, om deres by er attraktiv for dem at leve i.

Flere medarbejdere hos OKNygaard er lige nu på skolebænken for at øge deres viden om den praktiske tilgang til drift og vedligehold af biodiverse arealer. Sideløbende er OKNygaard i samarbejde med idverde i gang med at udvikle metoder til at vurdere og synliggøre driftens betydning for mangfoldigheden i naturen. Når der tænkes biodiverst, så er det fx ikke ligegyldigt hvornår eller hvordan en hæk klippes. Hensynet til insekter, fugle og dyreliv i hækken må nødvendigvis indgå i planlægningen af vedligeholdelsen.

Eventyrligt byrum med kongelig indvielse

OKNygaard står for anlæggelsen af den store oplevelseshave til Det Ny H.C. Andersens Hus i Odense. Museet består af både indendørs og udendørs rum, der tilsammen strækker sig over hele 9000 m2. To-tredjedele af museet etableres under jorden med anlagt have på tagdæk. Projektet forventes færdigt i løbet af sommeren 2021. Den 30. juni kommer H.M. Dronning Margrethe 2. til officiel indvielse.

”Som besøgende vil du opleve nogle meget karakteristiske buede hække i forskellige højder, der snor sig omkring og giver et eventyrligt præg. De runde bygninger af glas og træ bringer tankerne hen på gammelt bindingsværk, og med bygningernes grønne tage er det som om, at museet nærmest er skudt op af jorden”, fortæller den administrerende direktør for OKNygaard, Ole Kjærgaard. Han fortsætter:

”Når du bevæger dig omkring i haven, vil du gå hen over museets underjordiske tag helt uden at bemærke det. Det betyder, at haverummet teknisk skal opbygges som en taghave, hvor bl.a. der skal være nok vækstgrundlag til beplantningen og korrekt afvanding, men samtidig skal vægten af anlægget holdes nede for at sikre tagets bæreevne.” OKNygaard etablerer bl.a. drypvandingsanlæg, kloaksystem på dækket og drænbakke, der udlægges med letfyld (leca), som holder godt på vandet.


Mød OKNygaard-medarbejdere i 3F’s magasin GRØNT

25. januar 2024

GRØNT er Danmarks største fagmagasin for den grønne branche. Magasinet udkommer otte gange om året og udgives af Det Grønne Repræsentantskab, der er en de...

LÆS MERE

Med nye samarbejdsformer baner OKNygaard vejen for biodiversitet

06. februar 2024

Som vandforsyningsselskab har VandCenter Syd, der dækker Odense og Nordfyn, driftssikkerhed som førsteprioritet, men biodiversitet på deres grønne arealer e...

LÆS MERE

HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

Whistleblower

 

LOKALKONTORER

 

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7022 7729

Aarhus

Rosbjergvej 5,
8220 Brabrand
Tel. 8628 7688

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 5753 7509

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7022 8343

Holstebro

Elkjærvej 70
7500 Holstebro
Tel. 7021 5400

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7022 7642

Kolding

Neptunvej 40
6000 Kolding
Tel. 7020 0747

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7022 3832

Randers

Hjaltesvej 19
8960 Randers SØ
Tel. 7022 7644

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7020 0747

Vejle

Nørre Bygade 26
7100 Vejle
Tel. 7020 0747

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København