OKNygaard - hele Danmarks anlægsgartner

Sæt skub i visionen om en grønnere kommune

Flere og flere offentlige myndigheder og organisationer prioriterer at styrke deres klimaindsats, bl.a. som et led i arbejdet med at bidrage positivt til Paris-aftalen og FN’s verdensmål. Vi oplever også flere offentlige driftsudbud, hvor der er sat fokus på CO2-reduktion, øget biodiversitet, vandforbrug, recirkulering af materialer og mindsket ressourceforbrug i det hele taget.

 
I OKNygaard har vi miljøansvar som et integreret fokusområde i vores måde at drive forretning på og som en grundtanke bag alt, hvad vi gør. Med en netop opnået B Corp-bæredygtighedscertificering som den første anlægsgartnervirksomhed i Europa, har vi fået blåstemplet vores dokumenterbare indsats inden for bl.a. miljø og klima, men certificeringen er i høj grad også en forpligtelse til os selv, så vi fortsat forbedrer vores miljø- og klimaindsatser, hvor og når vi kan.
 
Som B Corp-certificeret virksomhed understøtter OKNygaard kommuner og regioner i udviklingen af en grønnere profil og vision. Det gør vi bl.a. ved at bistå i udarbejdelsen af et grønt regnskab, der let kan integreres i kommunens eget regnskab og derved understøtte arbejdet med den tredobbelte bundlinje – miljømæssigt, socialt og økonomisk.
 
I tilbudsgivningen integrerer vi altid alternative løsninger, som er bedre for miljøet. Det kunne f.eks. være:

 

Walk the talk

I begyndelsen af 2023 kobler OKNygaard sig som en del af idverde i Danmark på Science Based Targets-initiativet (SBTi) – det internationalt anerkendte initiativ med fokus på lavere klimapåvirkning. SBTi er et samarbejde mellem CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute og World Wide Fund for Nature.

Her arbejder vi sammen med de største virksomheder i landet hen imod CO2-neutralitet. Vi sætter os mål for at udlede mindre i overensstemmelse med Paris-aftalens 1,5 grader og anvender de samme internationale målemetoder til at fastholde både mål og indsats.

CO2-nedbringelse og klimaindsats er langt fra det eneste, vi i OKNygaard har fokus på for at skabe en grønnere fremtid. Vi har også som mål at øge biodiversiteten med 10 % hvert år – bl.a. ved at rådgive vores kunder til større mangfoldighed i plante- og dyrelivet på deres arealer, ligesom vi vil bidrage til en cirkulær økonomi ved at genindvinde 100% af vores have- og parkaffald, opnå 80% genindvinding af andet affald og øge brugen af genanvendelige materialer.

 

 

 

HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

Whistleblower

 

LOKALKONTORER

 

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7022 7729

Aarhus

Rosbjergvej 5,
8220 Brabrand
Tel. 8628 7688

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 5753 7509

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7022 8343

Holstebro

Elkjærvej 70
7500 Holstebro
Tel. 7021 5400

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7022 7642

Kolding

Neptunvej 40
6000 Kolding
Tel. 7020 0747

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7022 3832

Randers

Hjaltesvej 19
8960 Randers SØ
Tel. 7022 7644

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7020 0747

Vejle

Nørre Bygade 26
7100 Vejle
Tel. 7020 0747

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København