OKNygaard - hele Danmarks anlægsgartner

Husum Vænge


HENTER BILLEDER

På et privat grønt område og de omkringliggende kommunale veje – Karlslundevej, Tjærbyvej og Korsager Allé – har vi for Københavns Kommune etableret fem forsinkelsesbassiner, som tilsammen udgør et volumen på ca. 1.800 m3. Arbejdet omfattede endvidere jordarbejder, etablering af dræn tilsluttet den eksisterende hovedkloak ejet af HOFOR, rydning af beplantning samt plantning af buske og træer.

Med det nye anlæg ledes overfladevand til bassinerne fra Karlslundevej og når bassinerne er fyldt efter et skybrud, sker der overløb via Korsager Allé. Tømning af bassiner sker via drosling til hovedledning i Karlslundevej og Korsager Allé. På Karlslundevej har vi etableret foranstaltninger, som ensretter trafikken, ligesom vi på strækningen har etableret cykelsti, kiss and ride samt et helleanlæg med beplantning i krydset Tjærebyvej/Karlslundevej. Hér fjernede vi den eksisterende hævede flade, etablerede et vejbump og ensrettede faldet mod det grønne område for at lede skybrudsvandet herind.

Sagsnavn:
Husum Vænge

Adresse:
Husum Vænge – 2700 Brønshøj

Udført:
2020-2020

Entreprise:
Hovedentreprenør

Samlet entreprisesum:
2.289.451 ekskl. moms Bygherre

Bygherre: 
Københavns Kommune

Rådgiver:
WSP Danmark A/S (tidl. Orbicon)


HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

Whistleblower

 

LOKALKONTORER

 

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7022 7729

Aarhus

Rosbjergvej 5,
8220 Brabrand
Tel. 8628 7688

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 5753 7509

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7022 8343

Holstebro

Elkjærvej 70
7500 Holstebro
Tel. 7021 5400

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7022 7642

Kolding

Neptunvej 40
6000 Kolding
Tel. 7020 0747

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7022 3832

Randers

Hjaltesvej 19
8960 Randers SØ
Tel. 7022 7644

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7020 0747

Vejle

Nørre Bygade 26
7100 Vejle
Tel. 7020 0747

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København