OKNygaard - hele Danmarks anlægsgartner

GF Fossgaarden og GF Valby Ny Villakvarter


HENTER BILLEDER

Referencebeskrivelse samler to selvstændige entrepriser, som i indhold er næsten identiske.

Som led i gennemførelsen af Københavns Kommunes skybrudsplan vil man etablere klimatilpasningsløsninger i grundejerforeningerne Fossgaarden og Valby Ny Villakvarter, som er beliggende i København. Lokaliteterne består af en række private fællesveje. Klimatilpasningerne udformes ved at sikre håndtering af regnvand gennem grønne anlæg, og sikre nedsivning i så høj grad som muligt, med mulighed for drosling til eksisterende kloak. Justering af drosling sker så nedsivning eller udløb til kloak kan øges eller mindskes. Om vinteren kan regnvandet ledes direkte til kloak via et omkoblingsdæksel. Regnvandet bliver renset igennem filtermuld og nedsiver/opmagasineres i faskine.

Entreprisen indeholder bl.a. afgravning af 5.000 tons jord, mens 800 tons filtermuld skal udlægges. Der etableres 1.060 m3 faskine, 1.800 m. ledning, 218 stk. sandfangsbrønde, 105 stk. bypass-brønde, 48 stk. overløbsbrønde og derudover også belægningsarbejde i form af 3.750 tons asfalt og 3.450 m. kantsten.

Sagsnavn:
GF Fossgaarden og GF Valby Ny Villakvarter

Adresse:
Tyborøn Allé, 2720 Vanløse og Amalie Skrams Allé, 2500 Valby

Udført:
2021-2022

Entreprise:
Hovedentreprenør

Samlet entreprisesum:
27.850.000 ekskl. moms

Bygherre:
HOFOR A/S


HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

Whistleblower

 

LOKALKONTORER

 

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7022 7729

Aarhus

Rosbjergvej 5,
8220 Brabrand
Tel. 8628 7688

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 5753 7509

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7022 8343

Holstebro

Elkjærvej 70
7500 Holstebro
Tel. 7021 5400

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7022 7642

Kolding

Neptunvej 40
6000 Kolding
Tel. 7020 0747

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7022 3832

Randers

Hjaltesvej 19
8960 Randers SØ
Tel. 7022 7644

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7020 0747

Vejle

Nørre Bygade 26
7100 Vejle
Tel. 7020 0747

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København