MILJØ- OG ARBEJDSMILJØ

 

Hos OKNygaard har vi valgt at blive certificeret efter ISO 14001:2015 og DS/ISO 45001:2018 suppleret af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1510 af 14.12.2018. Certificeringen er internationalt benyttet og anerkendt.

Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemets er gældende for alle OKNygaards faste adresser og aktiviteter. Alle ansatte hos OKNygaard, og underentreprenører i et arbejdstagerforhold, er omfattet af systemet.

Medarbejderne er OKNygaards vigtigste ressource. De er forudsætningen for, at vi kan yde kunderne den bedste service. Medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen er altafgørende for, at vi som virksomhed kan fortsætte den positive udvikling.
Arbejdsmiljø og sikkerhed på vores arbejdspladser, både intern og ekstern, har højeste prioritet. Vi arbejder målrettet på at minimere risikoen for skader på vores medarbejderes og samarbejdspartneres helbred samt skader på miljøet. Vi søger, at forebygge frem for at helbrede.

OKNygaards miljø- og arbejdsmiljøpolitik

Vi vil fokusere på arbejdsmiljø, fordi vi er bevidste om, at medarbejderne er OKNygaards vigtigste ressource for at kunne yde kunderne den bedste service. Medarbejderes trivsel på arbejdspladsen er altafgørende for, at vi som virksomhed kan fortsætte den positive udvikling.

Vi ønsker at arbejdsmiljø og sikkerhed på vores arbejdspladser, både intern og ekstern, får højeste prioritet. Vi vil arbejde målrettet på at minimere risikoen for skader på vores medarbejderes og samarbejdspartneres helbred samt skader på miljøet.

Vi vil søge, at forbygge frem for at helbrede.

Derfor forpligter OKNygaard sig til:

 

KONTAKT

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE JER?

DOWNLOAD CERTIFIKAT

ISO 45001 Arbejdsmiljøcertifikat 2019-2020

ISO 14001 Miljøcertifikat 2019-2020

DOWNLOAD MILJØ- OG AREBEJDSMILJØPOLITIK

OKNygaards miljø- og arbejdsmiljøpolitik, rev. 24-10-2019

HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

INFO TIL LEVERANDØRER:

Fakturaer bedes sendt via vores EAN/GLN nummer. Der skal angives tydeligt sagsnummer i feltet købers ordrenummer. Én faktura pr. sagsnummer. Fakturaer uden sagsnummer kan blive afvist ved modtagelse. Betalingsbetingelser: lb.md. + 30 dage. Kontoudtog og evt. rykkere bedes fremsendt pr. mail til kreditor@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Cookiepolitik

VINTERVAGTER:

Har du akut brug for vintertjeneste, kan du kontakte din lokale afdelingen på nedenstående nummer:

Aalborg: 2348 7006
Randers: 6120 7510
Aarhus: 6155 1914
Horsens: 8188 0521
Odense: 8188 0785
København: 2787 7448
Farum: 5060 1575
Vejle: 8188 0722
Rødekro: 8188 0722
Kolding: 8188 0722
Borup: 2787 7448

LOKAL KONTORER

 

Aarhus

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 8628 7688

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 5753 7509

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7022 7729

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7022 8343

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7022 7642

Kolding

Jernet 25
6000 Kolding
Tel. 7020 0747

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7022 3832

Randers

Messingvej 72
8940 Randers SV
Tel. 7022 7644

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7020 0747

Vejle

Pottemagervej 5
7100 Vejle
Tel. 7020 0747

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København