Omsætning, resultat og soliditet stiger i OKNygaard A/S

15. april 2019

”Vi holder både kursen og tempoet” siger Adm. dir. Ole Kjærgaard som er gået ind i 2019 med en ordrebeholdning på 460 mio. kr. og forventer at nå en omsætning på 630 mio. kr

Omsætning                            551 mio. kr.
Resultat før skat                      19 mio. kr.
Egenkapital                             56 mio. kr.
Overskudsgrad                              3,8 %
Egenkapital forrentning                30,4 %
Soliditetsgrad                               29,8 %
Graf over udviklingen 5 år

OKN sætter strøm til FN’s verdensmål

”Vi forventer, at en stigende del af de offentlig udbud vil indeholde elementer fra FN’s verdensmål. Som markedsleder er det helt naturligt for os, at arbejde med verdensmålene. Både ved at udvikle nye kompetencer som kan være med til, at løse nogle af de klimaskabte udfordringer vi står med. Et større fokus og en bedre sammenhæng i klima/LAR løsninger, hvor både anlæg og drift er tænkt sammen fra starten står højt på vores agenda”, fortæller Ole Kjærgaard.

Et andet og meget konkret eksempel på arbejdet med verdensmål, er den omstilling af småmaskiner til el-drift som er igangsat.  Afdelingen i Vejle har gennemført omstillingen til e-drift og endnu 2 afdelinger skal frem mod 2020 konvertere småmaskiner til el-drift. 

”Med over 1000 småmaskiner er det vigtigt, at få styr på logistikken. Omstillingen skal jo fungere i praksis fra dag nr. 1, derfor gennemfører vi omstillingen i ”pakker” med reservemaskiner, serviceaftaler, montering af ladestationer på vores ladbiler osv.. Det er ikke kun maskiner som udskiftet, det er hele det daglige setup”, forklarer Ole Kjærgaard.

Resultaterne er gode. Bl.a. er arbejdsmiljøet forbedret og indgår som en del af virksomhedens certificeringsprogram, der bl.a. omfatter Arbejdsmiljøcertificering efter OHSAS18001 og Miljøcertificering efter ISO14001.

Lokal i hele Danmark

Den lokale tilstedeværelse overalt i Dammark udgør sammen med kombinationen af Anlægs- og Driftsopgaver fundamentet i OKNygaard’s vækstmotor. Det er nærheden, som giver kunderne en hurtig og direkte adgang til virksomheden og øger sikkerheden for effektivt udført kvalitetsarbejde.

”Forventningerne til 2019 er en fortsat kontrolleret og lønsom vækst med fokus på konsolidering. Udviklingen fastholdes og den markedsdækning og de markedsandele som er opnået gennem de seneste år, fastholdes såvel geografiske som kompetencemæssige”, skriver OKNygaard i årsregnskabsmeddelelsen. 

På drift- og plejemarkedet ses der en stigende efterspørgsel på landsdækkende service-og plejeaftaler, samt 'vinteraktiviteter' med saltning og glatførebekæmpelse mv. En udbygning af markedet øst for Storebælt og udvikling af drift- og plejemarkedet i Storkøbenhavn vil blive iværksat i 2019.

Anlægsmarkedet er kendetegnet ved større og mere komplekse klima-opgaver, som udgør en væsentlig del af væksten i forretningsaktiviteterne på anlægsområdet.

Vest for Storebælt styrkes anlægsafdelingen som primært dækker området fra Kolding i syd til Stor Aarhus i nord. Anlægsafdelingen i Vest udfører også udvalgte projekter udenfor det østlige Jylland, men alene inden for virksomhedens kernekompetencer.

Samarbejde - et must

Som den eneste virksomhed i branchen har vi ansat en samarbejdsudvikler, der arbejder målrettet med at udvikle samarbejds- og dialogkompetencer blandt medarbejdere og samarbejdspartnere.

Samtlige medarbejdere, har deltaget i udviklingsarbejdet, som er understøttet af vores samarbejdsudvikler, ansat i 2017, for at arbejde med samarbejdsformer i vores anlægsprojekter.

Som en del af indsatsen, har vi gennem de seneste år arbejdet målrettet med teamudvikling, erfa-grupper og bodymates, hvor sparring, teamwork og konflikthåndtering har været i højsædet.

Alt gennemføres med Styret Entreprise og Styret Drift, som er projektstyringssystemer udviklet af OKNygaard med et stærkt fokus på at optimere og sikre løbende opfølgning på tidsplaner, økonomi og systemer, som medvirker til højt dokumenteret kvalitet og tilfredshed hos kunderne.


OKNygaards arbejde i Jelling ind på på opløbsstrækningen

30. april 2024

Solen skinner i Jelling, hvor Steffen Krogager Madsen efterhånden er hjemmevant. Han er projektleder hos OKNygaard, der i februar 2023 gik i gang med det omfat...

LÆS MERE

Med nye samarbejdsformer baner OKNygaard vejen for biodiversitet

06. februar 2024

Som vandforsyningsselskab har VandCenter Syd, der dækker Odense og Nordfyn, driftssikkerhed som førsteprioritet, men biodiversitet på deres grønne arealer e...

LÆS MERE

HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

Whistleblower

 

LOKALKONTORER

 

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7022 7729

Aarhus

Rosbjergvej 5,
8220 Brabrand
Tel. 8628 7688

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 5753 7509

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7022 8343

Holstebro

Elkjærvej 70
7500 Holstebro
Tel. 7021 5400

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7022 7642

Kolding

Neptunvej 40
6000 Kolding
Tel. 7020 0747

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7022 3832

Randers

Hjaltesvej 19
8960 Randers SØ
Tel. 7022 7644

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7020 0747

Vejle

Nørre Bygade 26
7100 Vejle
Tel. 7020 0747

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København