Når klimatilpasning bliver til biodiversitet og rekreation

07. marts 2022

Historier om skybrud, oversvømmelser og kystsikring fylder mere og mere i medierne samt i borgernes og kommunernes bevidsthed. Som et resultat af mere ekstremt vejr er efterspørgslen på klimatilpassede løsninger steget markant de seneste år. Hos anlægsgartner og klimaentreprenør OKNygaard handler klimatilpasning ikke kun om funktion – det skal også gavne natur og mennesker.

Mange tænker på kloakering eller regnvandsbassiner, når det gælder lokal afledning af regnvand, men det er kun én mulighed ud af mange. I dag er behovet for klimatilpasning en oplagt mulighed for at tænke biodiversitet og naturskabelse ind i løsningerne. En udvikling, som kun vil fortsætte, hvis man spørger OKNygaard:

”Som anlægsgartner og klimaentreprenør vil vi gerne tilgodese både klimaet og naturen, når vi anlægger nye områder og byrum. Når det kommer til klimatilpasning, tænker vi ikke kun i funktion – vi bygger et helt landskab op omkring LAR-anlægget med plads til natur, beplantning og insektliv”, fortæller OKNygaards adm. direktør, Ole Kjærgaard.


Klimatilpasning er meget mere end LAR-anlæg

Når OKNygaard anlægger udearealer med klimasikring ser det æstetiske udtryk vidt forskelligt ud. Alt fra mindre regnvandsbede til store nedgravede faskiner. Men selvom langt de fleste i dag kender til LAR, peger Ole Kjærgaard på, at klimatilpasning skal tænkes mere bredt:

”Når vi tilbyder løsninger indenfor klimatilpasning, inkluderer det også grønne tage og vægge, klimatilpassede plantevalg og permeable belægninger. Fælles for dem alle er, at de medvirker til større CO2-binding og giver plads tilbage til naturen’’, udtaler Ole Kjærgaard.

Det er dog ikke kun naturen, som OKNygaard vil give tilbage til. Brugerne af området – oftest beboere, virksomheder eller borgere – tænkes også ind i løsningerne. Der gøres plads til leg og læring, motion og rekreation. Et godt eksempel på multifunktionel klimatilpasning er Haraldsminde-projektet ved Harrestrup Å. Som del af en ny fælles ”Kapacitetsplan’’ mellem åens ti oplandskommuner, skulle det grønne område ved Haraldsminde indrettes med både regnvandsbassin og oversvømmelsesareal, der samlet kan indeholde 60.000 m3 vand. Regnvandsbassinet falder helt naturligt ind i det omkringliggende landskab med græs og træer, legeplads samt trampesti og træbroer, som gående, løbere og cyklister benytter sig af.


Klar til fremtidens klima

Som en del af den europæiske anlægsgruppe idverde har OKNygaard adgang til vigtig viden om klimatilpasning. For eksempel har idverde Holland erfaring med store vandmængder, mens de i Frankrig har erfaring med ekstrem varme. I samarbejde med Teknologisk Institut uddanner OKNygaard 30 regnvandskonsulenter årligt. Det er især virksomhedens projekt- og driftsledere, som opkvalificerer sig for at være klar til fremtidens klimaudfordringer.

 

 

Faktaboks:

I flere og flere bæredygtighedscertificeringer, f.eks. DGNB, tæller biodiversitet med i den samlede bedømmelse af byggeriet. Det kan bl.a. være ved at skabe grønne områder med naturlig blomstring og frøsætning, uklippet græs og regnbede, eller ved at understøtte dyreliv og sikre sammenhæng med andre levesteder.


Mød OKNygaard-medarbejdere i 3F’s magasin GRØNT

25. januar 2024

GRØNT er Danmarks største fagmagasin for den grønne branche. Magasinet udkommer otte gange om året og udgives af Det Grønne Repræsentantskab, der er en de...

LÆS MERE

OKNygaards arbejde i Jelling ind på på opløbsstrækningen

30. april 2024

Solen skinner i Jelling, hvor Steffen Krogager Madsen efterhånden er hjemmevant. Han er projektleder hos OKNygaard, der i februar 2023 gik i gang med det omfat...

LÆS MERE

HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

Whistleblower

 

LOKALKONTORER

 

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7022 7729

Aarhus

Rosbjergvej 5,
8220 Brabrand
Tel. 8628 7688

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 5753 7509

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7022 8343

Holstebro

Elkjærvej 70
7500 Holstebro
Tel. 7021 5400

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7022 7642

Kolding

Neptunvej 40
6000 Kolding
Tel. 7020 0747

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7022 3832

Randers

Hjaltesvej 19
8960 Randers SØ
Tel. 7022 7644

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7020 0747

Vejle

Nørre Bygade 26
7100 Vejle
Tel. 7020 0747

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København