Mere vildskabelse på programmet i Odense

07. juli 2021

Alle kender efterhånden til vigtigheden af større biodiversitet og de vildtvoksende områder, der giver plads til Insekter, blomster, bier og fugleliv. Men hvordan driftes og vedligeholdes de nye biodiverse grønne arealer? Hos anlægsgartner OKNygaard er driftsopgaverne ikke forsvundet med den vilde natur - de har bare skiftet form.

Der var i gang i snakken, da OKNygaard på Fyn afholdt temadag om biodiversitet og drift af biodiverse arealer sammen med konsulentvirksomheden VILDSKAB. I dagens anledning var både kunder og medarbejdere inviteret til at lære mere om vildskabelse.

’’Konventionel grøn drift handler i høj grad om at tøjle naturen. Med biodiversitetsvenlig drift giver vi naturen mere af kontrollen tilbage og vi drifter på en måde, som tager udgangspunkt i den vilde natur og årstiderne. Der gives plads til, at der kan skabes naturlige mikromiljøer og så drifter vi den del, som naturen ikke selv kan varetage’’, fortæller Terkel Frank Bruun, der er afdelingsleder hos OKNygaard på Fyn. Det er fx nødvendigt at fjerne græsafklip for at sikre den næringsfattige jord, som er grundlaget for større mangfoldighed blandt planter og insekter.

Hos OKNygaard er biodiversitet og vildskabelse i høj grad på dagsordenen. Med konventionel grøn drift som en stor del af kerneforretningen er biodiversitetsvenlig drift en naturlig tilføjelse. ’’For os er biodiversitet ikke ensbetydende med, at grøn drift og vedligeholdelse er afskaffet. Opgaven er bare en anden end før’’, fortæller Terkel Frank Bruun. ’’Vi har med naturlige, vilde arealer at gøre, så det kræver i højere grad, at vi løbende vurderer og justerer plejen samt skaber nogle nye kvalitetsbeskrivelser for at opnå det resultat, som vores kunde ønsker’’, uddyber han og tilføjer smilende, at det er berigende at kunne udnytte andre sider af den gartnertekniske faglighed, som medarbejderne besidder.

 

100.000 m2 græs får lov til at blomstre på Nordfyn

En af deltagerne på OKNygaards temadag var Nordfyns Kommune. I Nordfyns Kommune får græsset nemlig lov til at gro i biodiversitetens navn. ’’Vi har udvalgt cirka ti hektar grønne områder, som vi lader stå uslået. Det er fx på nedlagte boldbaner, men også brugsplæner’’, siger Inge Haakonsdatter, der er leder af Vej og Park i Nordfyns Kommune. Hun fortæller, at kommunen tidligere slog græsset cirka hver anden uge.

’’Vi valgte i år at gå over til en mere biodiversitetsvenlig drift af hensyn til naturen. I samarbejde med vores naturafdeling gik vi derfor i dialog med OKNygaard og fik hurtigt overblik over hvilke af vores arealer, hvor vi med fordel kunne lade være med at slå græsset og hvordan vi rent praktisk skulle omstille vores drift’’, fortæller Inge Haakonsdatter. I kommunen klippes vejrabatterne i foråret grundet trafiksikkerhed, men grøftekanterne får lov til at stå helt vilde.

 

Biodiversitet er ikke ensbetydende med farverige blomsterenge

For mange forbindes biodiversitet med farverige blomsterenge, men det er langt fra alle arealer, der er velegnet. I stedet kan et mangfoldigt dyre- og planteliv fint skabes i en almindelig græsplæne, hvis de rette forudsætninger er til stede. Hvis græsset får lov til at blive fx 7 cm højt, så dukker der ofte urte- og græsarter op helt af sig selv, fx kællingetand, martsviol, krybende potentil eller vejbred. ’’Der ligger en opgave foran os i forhold til at få synliggjort, at en – for nogen – ukurant og vild græsplæne er lige så godt og biodiverst, som en frodig og farverig blomstereng’’, siger afdelingsleder Terkel Frank Bruun.

Vilde græsarealer slås forår og efterår, så græsset ikke bliver for højt, men det afgørende punkt er at få fjernet næringsstofferne fra afklippet. En opgave, som adskiller sig fra konventionel grøn drift.

’’Der kan godt være en tidsmæssig og økonomisk besparelse af hente på større arealer, når man kun skal slå græsset to gange om året – også selvom det skal opsamles og køres væk. Men det er jo især den natur- og klimamæssige gevinst, som betyder noget og som får virksomheder og kommuner til at omstille deres drift. Mere vild natur skaber både levesteder for nye arter og sikrer levesteder for de dyr og planter, som er i fare for at forsvinde - fx en række sommerfuglearter. Og så er gamle træer jo et fantastisk sted for små dyr, men de binder også store mængder CO2 til gavn for klimaet’’, afslutter Terkel Frank Bruun, afdelingsleder hos OKNygaard på Fyn.

 Han understreger, at det handler om at eksperimentere med at skabe koblinger mellem de initiativer, OKNygaard kan udføre sammen med deres samarbejdspartnere og kunder, og de initiativer, som naturen selv kan varetage.

Et eksempel er etableringen af kæmpeinsekthoteller i Roerskovsparken. Projektet er ført ud i livet som del af et elevprojekt, der blev udført af elever fra OKNygaard på Fyn.


Robotter og vilde enge

27. maj 2024

Der har været travlhed hen over foråret hos anlægsgartner OKNygaard, der har opgaven med at etablere de mange kvadratmeter udearealer omkring det nye, fælle...

LÆS MERE

OKNygaards arbejde i Jelling ind på på opløbsstrækningen

30. april 2024

Solen skinner i Jelling, hvor Steffen Krogager Madsen efterhånden er hjemmevant. Han er projektleder hos OKNygaard, der i februar 2023 gik i gang med det omfat...

LÆS MERE

HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

Whistleblower

 

LOKALKONTORER

 

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7022 7729

Aarhus

Rosbjergvej 5,
8220 Brabrand
Tel. 8628 7688

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 5753 7509

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7022 8343

Holstebro

Elkjærvej 70
7500 Holstebro
Tel. 7021 5400

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7022 7642

Kolding

Neptunvej 40
6000 Kolding
Tel. 7020 0747

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7022 3832

Randers

Hjaltesvej 19
8960 Randers SØ
Tel. 7022 7644

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7020 0747

Vejle

Nørre Bygade 26
7100 Vejle
Tel. 7020 0747

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København