Københavnsk park klarer store regnskyl med hjælp fra OKNygaard

10. oktober 2022

Der etableres stadig flere klimatilpasningsprojekter, som har til formål at ruste lokalsamfund mod store regnvandsmængder. Et eksempel er Enghaveparken placeret centralt i København. Anlæggene kræver dog løbende vedligeholdelse, hvis funktionaliteten skal opretholdes og kunne aflede vand i mange år fremover. Som Danmarks førende anlægsgartner og klimaentreprenør ved OKNygaard, at drift af klimatilpasningsløsninger ikke er helt ligetil - det kræver viden om både planter, hydraulik og teknik.

Ved første øjekast ligner Enghaveparken et helt almindeligt grønt spot i København med græsplæner, buske, træer, boldbane og vandbassin. Det er den i og for sig også, men Enghaveparken er samtidig Københavns største vandreservoir, der kan rumme op til 22.600 m3 vand i tilfælde af et massivt skybrud – en såkaldt 100-års hændelse.

Klimatilpasningsløsningerne i Enghaveparken er lavet på så integreret og subtil vis, at man næsten ikke lægger mærke til det. Hos OKNygaard, der står for drift og renhold af Enghaveparken, er det også den grønne drift, der er mest fremtrædende i opgavebogen, men alligevel er vedligeholdelse af anlæggets funktion – den såkaldte klimadrift – altid til stede. Udover at sørge for pleje af blomster og planter, luge ukrudt, feje og tømme skraldespande, står OKNygaard nemlig også for rensning af drænene under parkens rosen- og staudehave. Det er disse dræn, der sikrer korrekt nedsivning af de store mængder regnvand, der hyppigere end tidligere vælter ned over landet.

Samtidig hænger affaldshåndtering og fejning tættere sammen med Enghaveparkens funktion som vandreservoir end man skulle tro. ’’Hvis ting som affald eller nedfaldne blade og grene ikke bliver fjernet, lander det i sidste ende i kloaksystemet og kan på sigt tilstoppe rørene, så anlæggene holder op med at fungere. Det er meget lettere at renholde i terræn end under jorden, så derfor er forebyggelse et vigtigt element i vores klimadrift’’, fortæller Kristoffer Sindby, der er chef for klimatilpasning i OKNygaard.

Jord og planter har en teknisk funktion
Hvis man spørger Kristoffer Sindby fra OKNygaard om, hvad det kræver at drifte et klimatilpasningsanlæg sammenlignet med drift af et traditionelt grønt anlæg falder svaret prompte: At man tænker jord og planter ind som en del af driften, allerede når man etablerer et klimatilpasset uderum eller landskab. Jord og planter medvirker nemlig til, at overflade- og regnvand frit kan strømme ned gennem jorden. Han uddyber:

”I et klimatilpasset anlæg har jorden og planterne en vigtig teknisk funktion, der hjælper vandet med at sive ned de rigtige steder og på de rigtige tidspunkter. Som anlægsgartnere er vi særligt opmærksomme på, om de rette nedsivningsforhold er til stede, og at vi får tjekket op på funktionaliteten over tid.”

Det betyder eksempelvis også, at jordoverfladen omkring nedsivningsområdet skal være fri for ’’forurenende elementer’’ som formuldet grønt affald eller plantefrø, der er kommet til med vinden eller regn. Klimatilpasningsanlæg er designet til at trække vand og andre ting på overfladen med sig, men det er alt sammen med til at ’’lukke’’ af for jordoverfladen, så vandet siver langsommere ned, end det gerne skulle.

Drift og etablering hænger sammen
Den vigtigste forudsætning for optimal klimadrift starter dog allerede i projekteringsfasen, forklarer Kristoffer Sindby:

”Allerede i projekteringsfasen er det vigtigt at tænke over den kommende drift af anlægget. Det er meget vedligeholdelseskrævende, hvis man f.eks. vælger planter, der ikke trives i vandholdig jord, eller planter, der netop ikke får tilført nok vand, fordi anlægget kun er dimensioneret til en større hændelse, eller fordi vandet kun siver ned i bestemte områder af anlægget’’.

Som landsdækkende anlægsgartner og klimaentreprenør tilbyder OKNygaard helhedsløsninger med både anlæg og drift af klimatilpassede arealer, ligesom de kombinerer etableringen af mere biodiversitet med behovet for lokal nedsivning, afledning og opmagasinering af regnvand. De seneste år har budt på flere klimatilpasningsprojekter – bl.a. Haraldsminde ved Ballerup, Frederiksberg Boldbaner, Husum Vænge, parcelhuskvarteret Gedvad ved Bagsværd, De Gamles By og grundejerforeningen Valby Ny Villakvarter.

 

Faktaboks – klimatilpasning i Enghaveparken

Renovering og skybrudssikring samt opsamling af regnvand

Bygherre: HOFOR, Københavns Kommune
Entreprenør: NCC, Hoffmann
Rådgiver: COWI, Platant
Arkitekt: Tredje Natur


Fuldendelse af helhedsplan ved Jelling Monumentområdet giver liv til historie såvel som natur

22. maj 2023

Monumentområdet i Jelling blev optaget på UNESCO's verdensarvsliste i 1994 og det 12,5 hk. store historiske område har siden 2009 gennemg&arin...

LÆS MERE

OKNygaard og Q8 sætter kulør på en række tankstationer

04. januar 2023

Fremover kan bilister blive mødt af belægning med græsarmering og blomster i Q8-farver, når der skal fyldes strøm på den f...

LÆS MERE

KONTAKT

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE JER?

HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

Whistleblower

 

LOKALKONTORER

 

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7022 7729

Aarhus

Rosbjergvej 5,
8220 Brabrand
Tel. 8628 7688

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 5753 7509

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7022 8343

Holstebro

Elkjærvej 70
7500 Holstebro
Tel. 7021 5400

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7022 7642

Kolding

Jernet 25
6000 Kolding
Tel. 7020 0747

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7022 3832

Randers

Hjaltesvej 19
8960 Randers SØ
Tel. 7022 7644

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7020 0747

Vejle

Pottemagervej 5
7100 Vejle
Tel. 7020 0747

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København