Kæmpemæssigt naturområde klimasikres

10. maj 2021

Rekreativt naturområde nær Haraldsminde og Harrestrup Å ved Ballerup fremtidssikres med flere nye klimaløsninger.

’’Vi har i samarbejde med bygherre Novafos gravet mere end 33.000 m3 jord af og etableret et stort græsklædt regnvandsbassin. Bassinet udformes, så det passer ind i det omkringliggende naturlandskab med græs og træer samt en trampesti og træbroer til dem, der er ude for at gå, løbe eller cykle sig en tur’’, fortæller projektleder Rune Usle Wortmann fra anlægsgartner og klimaentreprenør OKNygaard. Han forventer, at projektet er færdigt til udgangen af juni.


Flere sjællandske kommuner får gavn af de nye klimaløsninger

Over de næste 20 år gennemføres der anlægsprojekter for 1,1 mia. kroner i området omkring Harrestrup Å som del af en ny fælles ”Kapacitetsplan’’ mellem ti kommuner. Formålet er at indrette åen og de omkringliggende grønne områder således, at regnvand ved skybrud kan rummes i åen i stedet for at oversvømme de nærliggende huse og veje. Som del af dette kapacitetsprojekt etableres et stort oversvømmelsesareal med sluse. Arealet kan indeholde 21.000 m3 vand svarende til en 5 års regnhændelse. Når slusen lukkes, kan området indeholde yderligere 30.000 m3 vand.

’’Ved fuld udnyttelse kan Haraldsminde projektet med både regnvandsbassin og oversvømmelsesareal tilbageholde knap 60.000 m³ vand. Det svarer til cirka 1200 personers årlige vandforbrug’’, udtaler Rune Ulse Wortmann.

Foruden regnvandsbassin og oversvømmelsesareal udføres et større kloakarbejde. OKNygaard er lige nu i gang med omlægningen af det eksisterende regnvandssystem, så regnvandet i oplandet vest for Motorring 4 kan ledes til det nye regnvandsbassin samt etablering af tilløbs- og udløbsbrønde fra regnvandssystemet og til Harrestrup Å.


33.000 m3 jord genbruges

Udgravningen til det store regnvandsbassin har givet en masse overskydende jord. I stedet for at køre jorden væk, bliver det genbrugt for at tilgodese miljø og bæredygtighed på området.

’’Områdets kælkebakke har fået et nyt lag jord, så den er mere jævn for børnene at køre på om vinteren. I den nærliggende hundefold har det ekstra lag jord gjort, at der ikke længere er så vådt og sumpet. Og endelig så bliver den afgravede jord også brugt til at sikre, at vandet fra oversvømmelsesarealet finder vej tilbage til regnvandsbassinet og ikke lægger sig i lavninger i terrænet’’, afslutter projektleder Rune Ulse Wortmann.

 

 

Fakta:

OKNygaard er landsdækkende anlægsgartner og klimaentreprenør og beskæftiger flere end 500 medarbejdere. Virksomheden er ISO 14001 Miljøcertificeret og ISO 45001 Arbejdsmiljøcertificeret


Godt arbejdsmiljø, mindre CO2 og ingen støjgener - grøn el-drift i byrum er win-win

25. maj 2021

Siden 2018 har OKNygaard arbejdet med konverteringen af håndholdte maskiner til el. Ved udgangen af næste år vil konverteringen være gennemført i alle elle...

LÆS MERE

Klimasikring i boligområder kræver dialog og fleksibel planlægning

01. september 2021

Klimatilpasning midt i et parcel- og rækkehusområde i Bagsværd i Gladsaxe Kommune stillede store krav til logistik og beboerinformation. Der s...

LÆS MERE

KONTAKT

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE JER?

HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

 

LOKAL KONTORER

 

Aarhus

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 8628 7688

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 5753 7509

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7022 8343

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7022 3832

Kolding

Jernet 25
6000 Kolding
Tel. 7020 0747

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7020 0747

Vejle

Pottemagervej 5
7100 Vejle
Tel. 7020 0747

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7022 7642

Randers

Messingvej 72
8940 Randers SV
Tel. 7022 7644

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7022 7729

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København