Året 2018 har været et bemærkelsesværdigt år

04. januar 2019

2018 har været et bemærkelsesværdigt år, ikke kun for OKNygaard, men for hele anlægsgartnerbranchen; ja, for hele Danmark. Der kan ikke længere herske nogen tvivl om, at klimaforandringerne har rykket ved vores normale årscyklus og på alle måde påvirker vores forretning. Alligevel fastholder vi kursen, tempoet, indtjeningen og har positive forventninger til fremtiden

I en virksomhed, hvis aktiviteter foregår i og med naturen, bliver vi naturligvis udfordrede, når arbejdsgrundlaget forandres. OKNygaard har igennem de seneste 5 år haft fokus på netop forandringerne i klimaet og vi arbejder med at geare virksomheden til at håndtere de ”ekstreme” udsving i vejret og udnytte de muligheder, som klimaforandringerne også giver.

Anlæg

I vores forretningsaktiviteter på Anlægsområdet har vi haft stærkt fokus på LAR, på opbygning af knowhow om hvordan vi bedst tumler anlægsprojekter i byer og boligområder, samt på hvordan vi efterfølgende kan pleje disse områder.

Når man arbejder i tæt kontakt med beboerne i en boligforening, kræves der ikke blot godt håndværk. Vi skal også forstå og formå at have en samarbejdsbaseret dialog med beboerne. Samtidig må vi tilrettelægge arbejdet i forhold til beboernes daglige bevægelsesmønstre i boligforeningen.

OKN Anlæg har opnået gode resultater gennem opbygning af faglig viden på området kombineret med vores indsats i samarbejdsudvikling. Det har skabt en langt bedre forståelse for dialogen mellem beboerne og medarbejderne.

Drift

Når det gælder vores Drift- og Plejeaktiviteter, viser vores historiske data en ændret vinterrytme i forhold til temperaturudsving og nedbør. Vi har implementeret et onlinelogistiksystem til styring af vinteropgaver, som bl.a. leverer mere præcise data til både kunderne og os. I OKN Drift har vi sat os som mål at kunne levere både ”hvid” og ”grøn” drift til alle vores kunder i alle dele af landet. Det betyder bl.a., at vores maskinpark kan sammensættes, så den matcher kundernes lokale forhold og ikke kun opgaven.

Alle omtaler sommerens tørke som noget ”ekstremt”, det gør vi naturligvis også, men vi er mest optagede af ændringen i vækstsæsonen. Bliver den længere eller bliver den til to? En ændring af vækstsæsonen vil naturligvis få stor betydning for de plejeplaner, vi skaber sammen med kunderne. Ændringer udfordrer også virksomhedens evne til hurtigt at kunne foretage tilpasninger på både bemanding og maskiner.

Da tørken ramte, kunne vi flytte medarbejdere til andre aktiviteter frem for at sende medarbejderne hjem. Det giver tryghed i ansættelsen, men kræver at medarbejderne er fleksible og har en brede i deres kompetencer. Til gengæld kan vi gennem kombinationen af ”grøn” og ”hvid” pleje tilbyde langt de fleste medarbejdere fuld beskæftigelse året rundt.

Vi har som et af vores mål, at OKNygaard skal være kendt som branchens bedste arbejdsplads.

Hele Danmarks anlægsgartner

Samlet set har 2018 været et godt år for OKNygaard med en forsat lønsom vækst og en øget markedsdækning indenfor vores kernekompetencer. Taktisk øger vi både omsætning og indtjening markant i forholdt til tidligere. Vi er godt tilfreds med indsatsen i 2018 og følger også fremover den udvikling, vi har lagt i vores strategiplaner.

Virksomheder i vækst gennemlever ofte en stigende centralisering, hvor aktiviteterne samles på få, men store adresser. Det strider imidlertid imod det perspektiv, vi har på markedet. I vores branche udføres opgaverne lokalt eller regionalt alt efter hvor store opgaverne er.

Det er netop dét, der er en af  vores styrker – at være tilstede i hele Dammark. Derfor fastholder vi mange lokale adresser, skaber lokale arbejdspladser og betjener lokale kunder. Vores lokale tilstedeværelse og den tryghed, der ligger i, at vi altid er lige i nærheden, er grundlaget for at kunne løfte opgaver for landsdækkende kunder som f.eks. DSB, Ørsted på landsplan og Regionshospitalerne på Sjælland.

De områder vi vælger at centralisere er fællesfunktionerne. Det giver god mening at samle administrative kompetencer og skabe et attraktivt miljø for de mennesker og den viden, vi arbejder med.

I det kommende år

Vi følger udviklingen i den globale økonomi og hvordan den påvirker den danske økonomi herunder vores marked. Selv om der sker meget ude i verden, som påvirker det danske marked, så har vi positive forventninger til 2019 og forventer at kunne fastholde en forsat lønsom vækst. En forsat lønsom vækst er afhængig af vores evne til at skalere virksomheden både op og ned, hvilket passer fint sammen med vores mange lokale adresser og samlingen af vores fællesfunktioner i det kommende domicil i Århus.

Den mangel på arbejdskraft som har ramt forskellige sektorer, har endnu ikke ramt OKNygaard. Vi er stadig i stand til at rekruttere og besætte de nye job som er en naturlig konsekvens af virksomhedens vækstrate.

Vores vision er der ikke rokket ved – vi vil være hele Danmarks anlægsgartner og branchens bedste arbejdsplads.

 


Med nye samarbejdsformer baner OKNygaard vejen for biodiversitet

06. februar 2024

Som vandforsyningsselskab har VandCenter Syd, der dækker Odense og Nordfyn, driftssikkerhed som førsteprioritet, men biodiversitet på deres grønne arealer e...

LÆS MERE

OKNygaards arbejde i Jelling ind på på opløbsstrækningen

30. april 2024

Solen skinner i Jelling, hvor Steffen Krogager Madsen efterhånden er hjemmevant. Han er projektleder hos OKNygaard, der i februar 2023 gik i gang med det omfat...

LÆS MERE

HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Info til leverandører

Cookiepolitik

Whistleblower

 

LOKALKONTORER

 

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7022 7729

Aarhus

Rosbjergvej 5,
8220 Brabrand
Tel. 8628 7688

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 5753 7509

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7022 8343

Holstebro

Elkjærvej 70
7500 Holstebro
Tel. 7021 5400

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7022 7642

Kolding

Neptunvej 40
6000 Kolding
Tel. 7020 0747

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7022 3832

Randers

Hjaltesvej 19
8960 Randers SØ
Tel. 7022 7644

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7020 0747

Vejle

Nørre Bygade 26
7100 Vejle
Tel. 7020 0747

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København