Belægningsopgaver

Er belægningen på dine udearealer blevet slidt, hullet eller usikker at færdes på? Eller er der nye områder, hvor du vil anlægge eller skifte belægning? Vi tilbyder løsninger, både indenfor nyanlæg og genopretning af belægninger.

Belægninger er overflader med grus, fliser, perlesten, brosten eller lignende. Normalt benyttes belægninger der, hvor vi færdes på stier og opholdssteder. Vi rådgiver gerne om, hvilke belægninger, der vil være bedst til dit behov i forhold til områdets brug og dine ønsker til udseende samt efterfølgende vedligehold.

Etablering af ny belægning

Ved etablering af nye belægninger kan du vælge mellem sten- eller grusbelægning. Dette kaldes også fast eller løs belægning.

Stenbelægninger kan bestå af belægningssten, klinker eller brolægning. Løs belægning består af enten grus, stenmel, skærver eller perlesten.

I OKNygaard varetager vi både drifts-, vedligeholdelses- og anlægsopgaver. Vi kan derfor ikke blot etablere nye belægninger og oprette eksisterende belægninger, der er ødelagt af vind og vejr. Vi sørger også for, at din belægning efterfølgende fremstår velplejet og ren. Vi sikrer den løbende vedligeholdelse af belægningen fx ved algebekæmpelse, udskiftning af belægning, spuling, ukrudtsbekæmpelse og opsamling af affald. Læs mere om belægningspleje her

Fremtidens belægninger

Vores vejr er under forandring og fremtiden byder på et anderledes nedbørsmønster med kraftige regnskyl. Vi vejleder dig indenfor nye løsninger og belægningstyper. Det kan være semipermeable belægninger, hvor regnen kan trænge gennem underlaget eller andre LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand), som fx leder regnen til en dam eller opsamlingsanlæg.

Vi vejleder selvfølgelig også i, hvilke planter der vil være gode til denne typer anlæg. Du kan læse mere her< TILBAGE

FIND KONTAKTPERSON NÆRMEST DIG

Klik på kortet

Vejle anlæg Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København

HOVEDKONTOR

 

OKNygaard A/S

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 7021 5400

info@oknygaard.dk

INFO TIL LEVERANDØRER:

Fakturaer bedes sendt via vores EAN/GLN nummer. Der skal angives tydeligt sagsnummer i feltet købers ordrenummer. Én faktura pr. sagsnummer. Fakturaer uden sagsnummer kan blive afvist ved modtagelse. Betalingsbetingelser: lb.md. + 30 dage. Kontoudtog og evt. rykkere bedes fremsendt pr. mail til kreditor@oknygaard.dk

CVR-nummer: 35394818
EAN-nummer: 5 790 001 792 091

Cookiepolitik

VINTERVAGTER:

Har du akut brug for vintertjeneste, kan du kontakte din lokale afdelingen på nedenstående nummer:

Aalborg: 2348 7006
Randers: 6120 7510
Aarhus: 6155 1914
Horsens: 8188 0521
Odense: 8188 0785
København: 2787 7448
Farum: 5060 1575
Vejle: 8188 0722
Rødekro: 8188 0722
Kolding: 8188 0722
Borup: 2787 7448

LOKAL KONTORER

 

Aarhus

Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand
Tel. 8628 7688

Borup

Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Tel. 5753 7509

Aalborg

Gøteborgvej 5
9200 Aalborg SV
Tel. 7022 7729

Farum

Farum Gydevej 83
3520 Farum
Tel. 7022 8343

Horsens

Mossvej 3, Lund
8700 Horsens
Tel. 7022 7642

Kolding

Jernet 25
6000 Kolding
Tel. 7020 0747

København

Fabriksparken 2
2600 Glostrup
Tel. 7021 5400

Odense

Petersmindevej 23
5000 Odense C
Tel. 7022 3832

Randers

Messingvej 72
8940 Randers SV
Tel. 7022 7644

Rødekro

Brundevej 11
6230 Rødekro
Tel. 7020 0747

Vejle

Pottemagervej 5
7100 Vejle
Tel. 7020 0747

FIND DIT LOKALKONTOR

 

Rødekro Hasselager Horsens Vejle Kolding Odense Borup Farum København